Gå direkt till textinnehållet

Två av tre PS-företag klarar sitt uppdrag utan anmärkning

Granskningsnämnden anser att SVT och UR har uppfyllt sina public service-uppdrag för 2021. SR har i stort uppfyllt sitt uppdrag, men brister i ett fall.

Granskningsnämnden för radio och tv har genomfört sin årliga genomlysning av SRs, SVTs och URs public service-redovisningar.

SVT och UR har uppfyllt sina uppdrag för 2021, anser de.

SR har i stort uppfyllt sitt uppdrag, men brister i ett fall då företaget endast delvis uppfyllt kravet på att redogöra för intäkter vid sidan av avgiftsmedel, skriver GRN i ett pressmeddelande.

Annons Annons

Årets genomlysning visar på färre brister än föregående år. Nämnden ger dock, precis som tidigare år, ett antal medskick inför kommande redovisningar. Bland annat ska nämnden särskilt följa hur SVT redovisar att företaget uppfyllt kravet på att ta hänsyn till kvalitativa nyhetsmediers konkurrensförutsättningar.

Nämnden bedömer att det är angeläget att SVT fortsätter sitt arbete med att fokusera på rörlig bild och att andelen artiklar utan video online minskar.

Man vill också att företagen förbättrar sin redovisning, detta för att ge allmänheten möjlighet till insyn i verksamheten.

”Redovisningarna bör vara så lättillgängliga som möjligt för att öka spridning och bidra till en fortlöpande diskussion i samhället om hur verksamheten sköts. I kommande redovisningar bör företagen dessutom redovisa tydligare hur de har stimulerat en fortlöpande samhällsdiskussion om verksamheten”, skriver nämnden.

Fler avsnitt
Fler videos