UNT-klubben: ”Sammanlagt
försvinner 17,5 tjänster”

10 mars, 2016

På onsdagen informerade Upsala Nya Tidnings chefredaktör Charlotta Friborg om att tidningen står inför ännu en omorganisation – elva tjänster ska bort. Men enligt UNTs journalistklubb handlar det om drygt 17 tjänster som försvinner.

Under gårdagen fick personalen på UNT veta att det blir nedskärningar. Tidningens chefredaktör Charlotta Friborg sa då till Journalisten att det rörde sig om elva tjänster. UNTs journalistklubb uppger att det snarare handlar om 17,5 tjänster.

”Redaktionen drar ner från 74,3 tjänster till 56,8, alltså 17,5 tjänster. Sex av dessa är vakanser, men vissa av dem har varit vikariesatta fram till nu. Vi har ett antal personer som sökt och fått en frivillig avgångslösning, någon väljer att gå i pension och ett par stycken slutar på egen begäran. Vi vet inte än om vi kommer att klara det här utan uppsägningar, just nu står det och väger. Men sammanlagt ska 17,5 tjänster försvinna”, skriver UNTs journalistklubbs ordförande Karolina Tolstav i ett mejl till Journalisten. 

Vad tycker klubben om nedskärningarna?
”Nedskärningen är horribel, vi förlorar nästan en fjärdedel av tjänsterna på redaktionen. Att spara sig till vinst genom ständiga personalneddragningar är knappast ett framgångsrecept på längre sikt. Arbetsgivaren pratar om att effektivisera, men vi ska ju fortfarande leverera material till sju papperstidningar per vecka plus UNTs övriga kanaler. Mycket är dessutom fortfarande oklart, vi har i många fall haft svårt att få reda på vilka arbetsuppgifter som kommer att läggas på medarbetarna - och vilka arbetsuppgifter som ska försvinna. Om man bara tittar på förhandlingsunderlaget så skulle jag säga att det fattas runt tio tjänster i den nya organisationen. Från klubbens sida är vi mycket oroliga för vilken arbetssituation folk får när det här sjösätts.” 

Hur mår personalen?
”Vissa avdelningar är hårdare drabbade än andra, men det finns en stor oro generellt. Just nu har ledningen samtal med alla medarbetare där vi får komma med önskemål om vilka tjänster vi kan tänka oss i organisationen. Det är ju bra, men ingen vet ju var man hamnar i slutänden, så det är klart att folk är oroliga.” 

Hur har kommunikationen med arbetsgivare fungerat kring den här frågan?
”Vi har haft ett öppet samtalsklimat under förhandlingen, i några fall har ledningen också tagit till sig våra synpunkter.”

Charlotta Friborg står fast vid att det handlar om elva tjänster.

Du sa i går till Journalisten att det är elva tjänster som försvinner. I dag säger klubben att det är 17,5. Vilket stämmer?
- Om vi utgår från den bemanning vi hade vid årsskiftet så är det elva tjänster, men vi har vakanshållit ett antal tjänster under året 2015. Jag har inte siffran i huvudet, men det handlar om cirka sex stycken tror jag, säger hon.

Klubben uppfattar det som oklart vilka arbetsuppgifter som flera av era anställda kommer ha efter omorganisationen. Vad säger du om det?
- Det finns en ny organisationsplan och nu har vi samtal med var och en. Vi har bett folk fundera på om de vill fortsätta med det de gör eller om det finns andra arbetsuppgifter man kan tänka sig. När vi fått svar får vi mappa det mot de tjänster som finns i den nya organisationen.

Är det skälet till att det inte finns utförliga beskrivningar för tjänsterna i den nya organisationen?
- Hur utförliga de ska vara kan man förstås diskutera, men det finns beskrivningar, säger hon.

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies