Gå direkt till textinnehållet

TV 3 anmält för skattefusk

TV 3 har anmälts till åklagare. Misstankarna gäller skattefusk i mångmiljonklassen.

TV 3 har anmälts till åklagare. Misstankarna gäller skattefusk i mångmiljonklassen.

Fallet rör avgiftsbelagda 071-nummer som TV 3 uppmanat sina tittare att ringa. För intäkterna från 071-numren är TV 3 skyldigt att betala in moms till staten.

Vid en revision har skattemyndigheten avslöjat att TV 3 fört över intäkterna till TV 3 i England utan att betala in momsen. Totalt rör det sig om nio miljoner kronor i moms som enligt skattemyndigheten har undanhållits.

Annons Annons

Under revisionen uppdagades grava fel i bokföringen hos TV 3. Intäkter från 071-numren har varken bokförts eller deklarerats och TV 3 har därmed brutit mot bokföringslagens bestämmelser, skriver myndigheten.

Eftersom TV 3 påstås ha lämnat oriktiga uppgifter i sin deklaration avkrävs företaget även en straffavgift på 1,5 miljoner kronor.

Trots flera påminnelser har TV 3 inte svarat på frågor från skattemyndigheten, man har hävdat att det finns avtal som visat sig inte existera etc. Överhuvudtaget verkar TV 3 ha skött saken slarvigt.

– Två gånger skickade vi inbetalningskort för momsen men båda gångerna tappade TV 3 bort inbetalningsavierna, berättar Göran Alvemalm på skattemyndigheten.

Först när ärendet hamnade hos kronofogden betalade TV 3 in momsen. Biträdande kammaråklagare Krister Krantz har inlett förundersökning om misstänkt skattebrott.

Petter Nylander, VD på TV 3, vill inte kommentera ärendet.

En granskning visar att även andra företag inom Kinnevikskoncernen har stött på patrull vid skatterevisioner.

Industriförvaltnings AB Kinnevik har nyligen upptaxerats med över 700 milonerj kronor för verksamheten 1994-98. Dessutom krävs företaget på 60 miljoner kronor i skattetillägg för att ha lämnat felaktiga uppgifter. Fallet rör en mängd komplicerade frågor som konvertibellån, optionslån etc.

Skattemyndigheten anser bland annat att Kinnevik sålt ett av sina företag till 144 miljoner kronor under det verkliga priset för att undkomma skatt.

En av posterna gäller Kinneviks 60-årsjubiléum. Företaget hade gjort skatteavdrag på 2 300 kronor per gäst. Det kan jämföras med de 180 kronor per person som skattemyndigheten godkänner.

Ett företag inom Kinnevikssfären, SCD Invest, har upptaxerats med 1,2 miljarder kronor och ska dessutom betala 116 miljoner i straffskatt. SCD Invest har enligt Kinnevik haft ett underskott på 1,2 miljarder kronor som använts för att minska skatten.

Skattemyndigheten menar att det verkliga underskottet i SCD Invest är drygt 50 miljoner kronor och att vinsterna har kvittats bort på ett otillåtet sätt.

Klas Innerstedt på skattemyndigheten i Västerås som arbetat med revisionen uppger att SCD Invest inte ens haft någon huvudbok, vilket är själva grunden för bokföringen.

– Det är anmärkningsvärt när det gäller ett företag som ingår i en börsnoterad koncern, säger han.

Vidare har Kinneviksföretaget Finvision upptaxerats med 400 miljoner kronor och fått ett skattetillägg på 12 miljoner kronor. Ärendet gäller likadana frågor som SCD Invest.

Lars Frankfeldt, skatteansvarig på Kinnevik, meddelar att företaget har överklagat alla principiella poster vad gäller upptaxeringarna av Kinnevik, Finvision och SCD Invest.

– Rättsläget är oklart och vi delar inte de bedömningar som skattemyndigheten har gjort.

Vad gäller Jan Stenbecks ifrågasatta konsultuppdrag säger Lars Frankfeldt:

– Jan Stenbeck har anlitats som konsult. Det finns ett konsultavtal, jag har själv sett det.

Man kan få intrycket att Kinnevik satt i system att tänja gränserna för vad som är tillåtet.

– Vi tänjer inte gränserna, men vi försöker pröva vad som är gångbart. Fast vi är inte mer aggressiva än andra företag.

Fler avsnitt
Fler videos