Gå direkt till textinnehållet

Stora förändringar väntar BNL 2024 – i fyra städer

Det nya mediestödets utformning kommer att bli avgörande för journalistjobben på Bonniers lokaltidningar. ”Om stödet ligger i närheten av Svegfors förslag kommer det att få konsekvenser”, säger Mikael Nestius, affärsområdeschef för Bonnier News Local, och pekar ut fyra städer.

Bonnier News Local håller i pengarna just nu.

– Vi allmänsparar lite grann eftersom vi har ett kärvt annonsläge och höga printkostnader. Vi är försiktiga med att ta in vikarier. Vi har inget anställningsstopp, men överväger varje rekrytering noga, säger Mikael Nestius, affärsområdeschef på Bonnier News Local.

Han har i olika sammanhang dock varnat för att det kommer att bli stora redaktionella förändringar nästa år, men de är inte relaterade till konjunkturnedgången.

– Det handlar om mediestödet. Eftersom vi fortfarande inte vet hur det ska utformas går det inte att säga något säkert om hur det kommer att påverka våra tidningar, men om det ligger i närheten av utredaren Mats Svegfors förslag kommer det att få konsekvenser.

Hur ser de konsekvenserna ut?
– Idag får våra större tidningar väldigt mycket stöd medan små tidningar på mindre orter får väldigt lite stöd. Om det förändras på det sätt som Svegfors föreslår kommer det att påverka förutsättningarna framför allt för de större lokaltidningarna.

Vilka tidningar?
– Framför allt på tvåtidningsorterna Östersund, Gävle, Falun och Malmö. I dag får flera titlar här stort stöd som är kopplat till unikt materiel i print, när det tas bort kommer man kunna samarbeta mycket mer mellan redaktionerna och titlarna, i till exempel Östersund kan vi utöka samarbetet mellan redaktionerna på Östersunds-Posten och Länstidningen Östersund.

Kommer ni att lägga ner titlar?
– Det är inte ambitionen, tvärtom. Om stödet till de små lokala tidningarna ökar kan det väl snarare på sikt innebära fler titlar, inte färre.

Vad tycker du om Svegfors förslag?
– I grunden är det ett bra förslag. Idag får vi för mycket stöd till tidningar i större städer som har ett tillräckligt stort befolkningsunderlag för att de ska bära sig själva, och för lite stöd till tidningar på mindre orter där det är ekonomiskt svårt att ge ut en tidning. Det är rimligt att det ändras, men minskar stödet till större tidningar kommer det förstås att leda till konsekvenser för dem, säger Mikael Nestius.

Det dåliga annonsläget och den höga inflationen påverkar hela mediebranschen och på många redaktioner finns en oro bland medarbetare för en ny våg av sparpaket efter flera års relativ stabilitet. En rad sparåtgärder har redan presenterats på flera stora medieföretag, men de verkar inte i första hand slå mot redaktionerna.

SVT ska visserligen spara 100 miljoner kronor fram till 2025 och personalnedskärningar ”kan inte uteslutas”, men inget pekar på någon omfattande minskning av redaktionella tjänster. Schibsted ska spara 500 miljoner kronor men det ska inte påverka redaktionella tjänster på Svenska Dagbladet eller Aftonbladet. På Stampen genomförs besparingar men samtidigt satsningar på nya redaktionella tjänster – och tidningar. Ett undantag är Expressen som skurit ned 20 redaktionella tjänster varav 14 på GT och KvP.

Fler avsnitt
Fler videos