Gå direkt till textinnehållet

Skånska Dagbladets journalister rasande: Uppror efter svikna lönelöften

Journalisterna på Skånska Dagbladet saknar förtroende för redaktionsledningen.

Journalisterna på Skånska Dagbladet saknar förtroende för redaktionsledningen.

På ett välbesökt extra årsmöte uttalade journalistklubbens medlemmar ett skarpt och enhälligt misstroende mot ledningen.

Mötet var föranlett av att hela klubbstyrelsen och förhandlingsdelegationen avgick när förra årets löneförhandlingar, som nyligen slutade i en central uppgörelse, var klara.

När de lokala pottförhandlingarna påbörjades uppdagades att företagsledningen inte ville infria löften den gett både till enskilda, grupper av medarbetare och till klubben om löneökningar, om den inte fick ta pengarna ur den allmänna potten.

— Vi kunde inte acceptera att företaget ensidigt intecknade potten i förväg, säger journalistklubbens ordförande Susanne Björkenheim. Det är två parter — klubben och företaget -– som ska fördela pottpengarna till medarbetarna.

Hon berättar om den pressade situation som råder på Skånska Dagbladet efter det nedskärningspaket som genomfördes 1996. 15 redaktionella tjänster drogs in.

— Det har bland annat drabbat nattredaktionen och mindre lokalredaktioner där medarbetarna fått en mycket pressad arbetssituation. Folk jobbar 110 procent för 90 procents lön utan att få någon erkänsla för det.

— Situationen ska också ses mot bakgrund av att det går bra för tidningen både ekonomiskt och upplagemässigt. Vi har ställt upp för att förbättra den, och det är tidningens bästa vi kämpar för. Då vill vi också ha bra arbetsvillkor och bra betalt för vårt arbete.

Klubbstyrelsen valde att stranda löneförhandlingarna. De centrala förhandlingarna gav till sist en höjning på 3,04 procent. Det centrala avtalet garanterade 2,9 procent.

— Vi kan bara konstatera att den centrala förhandlingen inte löste våra problem, säger Susanne Björkenheim. Vi kallade till extra årsmöte för att få veta om vi fortfarande hade medlemmarnas förtroende efter att ha drivit frågan till central förhandling. Där hade vi små möjligheter att påverka och där fick vi inte heller igenom våra krav. Medlemmarna fick också vänta länge på sina pengar.

På mötet uttalade medlemmarna sitt fulla stöd till klubbstyrelsen och till förhandlarna. Klubben är inte heller missnöjd med SJFs arbete i de centrala förhandlingarna. Besvikelsen riktar sig mot redaktionsledningen som inte stått för sina löften.

— Kollektivavtalet är inget bra instrument om ledningen inte vill ta ansvar för sina muntliga löften, konstaterar SJFs ombudsman Ragnar Forsén. Det handlar om heder och moral och om vilket förhållande ledningen vill ha till klubben.

Han förstår klubbens besvikelse.

— Nu måste redaktionsledningen anstränga sig för att återställa förtroendet igen. Det blir en svår process som kommer att ta lång tid.

Skånska Dagbladets vd Richard Kling säger att det är tråkigt att journalisterna uttalat att de inte har något förtroende för redaktionsledningen.

— Jag ska träffa förhandlingsdelegationen och försöka reda ut vad som hänt. Tydligen har klubben haft alltför höga förväntningar på löneförhandlingarna. Det är klart att de blir besvikna när de inte infrias.

Journalisten har sökt chefredaktör Jan A Johansson utan att nå honom. Men Richard Kling säger att han har pratat med redaktionsledningen som förnekar att den gett några löften om löneförhöjningar.

Fler avsnitt
Fler videos