Gå direkt till textinnehållet

Reporter utkörd ur rätten

När vittnet skulle höras tvingades reportern lämna rättssalen men de andra åhörarna fick vara kvar. Rådmannens tilltag var olagligt och nu JK-anmäls hon av den drabbade reportern.

När vittnet skulle höras tvingades reportern lämna rättssalen men de andra åhörarna fick vara kvar. Rådmannens tilltag var olagligt och nu JK-anmäls hon av den drabbade reportern.

Det var för ett par veckor sedan som Kristian Borglund från Skaraborgs Läns Allehanda skulle lyssna på en vittnesförhör i Skövde tingsrätt.

När vittnet fick reda på att det fanns en journalist i domstolen vägrade han att tala och krävde att Kristian Borglund skulle gå ut. Rådmannen gick på samma linje.

Advokat protesterade

—En av försvarsadvokaterna protesterade, berättar Kristian Borglund. “Du kan väl inte köra ut journalisten”, sa advokaten. “Det kan jag visst det”, svarade rådmannen.

— Jag fick intryck av att jag inte hade något val och gick därifrån, säger Kristian Borglund.

Men rådmannen gjorde fel.

Åhörare kan tvingas att lämna rättssalen om de exempelvis uppträder hotfullt mot ett vittne. Men övriga åhörare får för den skull inte visas ut, vilket framgår av förarbetena till rättegångsbalken:

“Det torde således i praktiken inte bli aktuellt att med stöd av denna bestämmelse ålägga t ex representanter för pressen att lämna rättssalen”.

Kristian Borglund har anmält rådmannen till JK.

Fler avsnitt
Fler videos