Gå direkt till textinnehållet

Rekordstort driftsstöd äter upp redaktionsstödet

Mediestödsnämnden beviljar driftsstöd till 78 tidningar, på totalt 700 miljoner kronor. Det rekordhöga driftsstödet gör att ingen utlysning av redaktionsstöd görs 2023.

Driftsstödet är ett rättighetsstöd, vilket betyder att Mediestödsnämnden måste bevilja stöd till alla sökande som uppfyller förutsättningarna.

I takt med sjunkande upplagor har allt fler tidningar de senaste åren kvalificerat sig för driftsstöd, och även i år finns flera nya titlar bland de stödberättigade. Bland dem Eskilstuna-Kuriren, som får 21 miljoner kronor i stöd, Östgöta Correspondenten (24 miljoner) och Enköpings-Posten (10 miljoner).

Totalt ökar driftsstödet i år med 70 miljoner kronor, samtidigt som anslaget för det totala mediestödet sjunker med 50 miljoner kronor.

Som en följd har Myndigheten för press, radio och tv beslutat att inte utlysa redaktionsstödet i år. Inte heller innovations- och utvecklingsstöd kommer att kunna betalas ut. Däremot fortsätter myndigheten att lämna stöd för lokal journalistik, det så kallade vita fläckar-stödet, som enligt bedömningen kommer uppgå till 120 miljoner kronor i år.

– Det har varit ett väldigt högt söktryck på stödet för lokal journalistik tidiare år. Vår bedömning är att stödet kan göra stor nytta för svagt bevakade områden runt om i landet, säger Kajsa Rohdin, enhetschef vid MPRT.

Alla de största svenska mediekoncernerna tar emot driftsstöd. De största stöden går till Schibstedägda Svenska Dagbladet (40 miljoner), Stampenägda Göteborgs-Posten (38 miljoner) och Bonnierägda Sydsvenskan (30 miljoner).

Fler videos
Fler avsnitt