Gå direkt till textinnehållet

Rekordstort intresse för Frilans Riks årsmöte – Simonsen ny ordförande

Henrik Simonsen valdes till ny ordförande med röstsiffrorna 19-9.

Journalistförbundets frilansklubb Frilans Riks årsmöte i Stockholm på måndagen lockade drygt 90 deltagare, vilket är rekord. Av dem var 29 röstberättigade ombud från sektionerna. Det stora intresset berodde sannolikt på att ett ovanligt konfliktfyllt verksamhetsår skulle läggas till handlingarna.

Två stora sektioner, Mälardalen och Västra, samt Frilans Riks styrelse hade under året plågats av bråk om bland annat hur resurserna används i det frilansfackliga arbetet.

Redan under dragningen av verksamhetsberättelsen väcktes konflikten till liv. Terje Carlsson, ombud för Västra Frilans, yrkade att mötet skulle anta ett tillägg till berättelsen om att konflikten inte hanterats bra under året. Yrkandet röstades ned av årsmötet, efter en längre diskussionen som blev bitvis bullrig. Det blev tydligt för de närvarande att den interna konflikten mellan ledamoten Bella Stenberg och delar av övriga styrelsen inte var löst, samt att relationen mellan delar av Västra Frilans och styrelsen var frostig.

Annons Annons

Frilans Riks revisor Tomas Carlsson konstaterade i revisionsberättelsen att den känslomässiga konflikten bland förtroendevalda orsakat ”onödigt stora kostnader och tidsåtgång” men att det kunnat hanteras ”utan alltför stora konsekvenser för ekonomi och verksamhet” samt att ”klubbens verksamhet har kunnat genomföras i stort sett enligt plan, trots konflikten”.

Årsmötet beslutade, dock inte enhälligt, att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Bella Stenberg var under årsmötet kritisk till hur konflikten i styrelsen hanterats. Foto: Tor Johnsson

Styrelsens bord under årsmötet. I bild från vänster: Therese Quennerstedt, Helena Isaksson Baeck, Leonarda Arcidiacono, Gert Lundstedt (stående), Marja Beckman, Hasse Hedström, Henrik Simonsen (stående). Foto: Tor Johnsson

Tora Villanueva Gran blev Årets frilans. Foto: Tor Johnsson

Under årsmötet presenterades priset Årets frilans, som gick till Tora Villanueva Gran, bland annat för att hennes skicklighet som journalist och företagare som också generöst delat med sig av tips och idéer till andra frilansare.

Robert Johnsson, vd på LO Mediehus, utsågs till Årets redaktör för att ha skrivit på ett avtal med Journalistförbundet om att LO Mediehus redaktörer alltid ska utgå från frilansrekommendationen när de anlitar nya frilansar.

Antipriset Årets fulavtal gick till Bonnier News Lifestyle.

Journalisten berättade i fredags att flera frilansfackligt aktiva var kritiska till valberedningens förslag att välja Henrik Simonsen till ny ordförande. Under årsmötet nominerades motkandidaten Katarina Arvidson, Västra, till ordförande. Men Henrik Simonsen valdes med röstsiffrorna 19-9 och en nedlagd röst.

Henrik Simonsen, hur känns det att bli ny ordförande för Frilans Riks?
– Bra.

Vad är enligt din mening viktigast att ta itu med först för den nya styrelsen?
– Vi har fått i uppdrag av årsmötet att satsa på rekrytering och det finns en rekryteringskampanj förberedd, naturligtvis kommer fokus även att ligga på arvodena även om den specifika arvodeskampanjen är avslutad. Vi kommer också att arbeta med att övervaka följderna av nya upphovsrättsdirektivet och se till att det i praktiken också blir till gagn för frilansarna. I övrigt finns en diger lista med större och mindre åtaganden som jag tänkt att vi ska sätta tänderna i. Personligen önskar jag att vi fortsätter vårt stöd för fängslade och i övrigt plågade frilansjournalister i Belarus, det är förvisso en mycket liten del av Frilans Riks verksamhet men symboliskt väldigt viktigt, nej den må verka symbolisk för oss men är mycket viktig för våra drabbade kollegor.

Det märktes ett par gånger under årsmötet en del frustration kring förra årets konflikt. Tror du att det behövs göras något för att reparera förtroendet inom organisationen, och i sådant fall vad?
– Jag är övertygad om att nya styrelsen i samarbete med sektionerna kommer att arbeta av hela sina hjärtan för att värna och vårda denna organisation som vi tycker så mycket om. Frilans Riks har för mig känts som en familj ända sedan jag kom med i det fackliga gamet för ett dussin år sedan. 

Valberedningens förslag till styrelse i Frilans Riks med många nyval antogs i sin helhet, med Henrik Simonsen (ordförande, omval), Therese Quennerstedt (kassör, omval), Katarina Arvidson (ledamot, nyval), Björn Hellström (ledamot, nyval), Abdullatif Haj Mohammad (ledamot, nyval), Marja Beckman (ledamot, omval), Madeleine Jostedt Ulrici (suppleant, nyval) och Petter C Larsson (suppleant, nyval). 

 

Fler avsnitt
Fler videos