Gå direkt till textinnehållet

”Regeringen borde slopa reklamskatten”

Regeringens förslag på sänkt reklamskatt är ett steg i rätt riktning, men skatten borde slopas helt. Det anser både Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling och Anna Körnung, chefredaktör för Mitt i-tidningarna.

I budgetpropositionen föreslår regeringen att reklamskatten sänks från 3 till 2,5 procent. Positivt, men inte tillräckligt, anser Jonas Nordling.

­- Det här är ett försök att avveckla den och det är glädjande att man går vidare från sin ursprungliga plan. Det hade varit bättre att få en propp som avskaffade den i sin helhet.

Att skatten sänks i stället för att tas bort tycker han tyder på att regeringen inte inser vidden av de problem som mediebranschen står inför.

– Det säger lite om hur svårt det kan bli att diskutera presstödet, säger Jonas Nordling.

Även Mitt i-tidningarnas chefredaktör Anna Körning hade velat se regeringen gå längre när det gäller reklamskatten.

– Självklart borde reklamskatten tas bort helt eftersom den snedvrider konkurrensen mellan olika medieslag, men det är positivt att det tas steg i rätt riktning i denna budgetproposition. Det är också positivt att utvecklingsstödet ökas och förlängs.

Regeringen föreslår att utvecklingsstödet ökas med 70 miljoner kronor för att möjliggöra fleråriga utvecklingsprojekt. Driftsstödet till endagstidningar föreslås öka med 5 procent, men i övrigt innehåller budgetpropositionen inga förändringar i presstödet. Det förvånar inte Anna Körnung.

– Det fanns väl inga direkta förväntningar på några större förändringar med tanke på att Medieutredningen snart ska lämna sina förslag. Förhoppningsvis tas det då ett rejält omtag när det gäller hela mediepolitiken och där även gratistidningarnas betydelse för den viktiga lokala journalistiken understryks.

                                                                             Louise Bornhall
                                                                             Anna de Lima Fagerlind

Fler avsnitt
Fler videos