Gå direkt till textinnehållet

”Positiva ambitioner med nya organisationen”

Tydligare beslutsvägar, så att medarbetarna vet vem som bestämmer. Hälften av Aftonbladets medarbetare erbjuds att söka tjänster internt. Det är några av nyheterna i den omorganisation som presenterats för medarbetarna.

I och med att Aftonbladet inte längre ska göra lika många featuremagasin i huset, något som berör mellan 30 och 40 tjänster, och att det finns några medarbetare som inte har några tjänster beslutade Aftonbladets ledning att 125 tjänster på tidningen får sökas internt av medarbetarna, något som Journalisten tidigare skrivit om.

– Företaget beslutade att så många tjänster som möjligt ska betraktas som nya i sitt innehåll för att få en rörlighet på redaktionen. Det är en bra kompromiss, säger Niclas Vent, journalistklubbens ordförande på Aftonbladet.

Han påpekar att det från klubbens sida är viktigt att omorganisationen genomförs på ett strukturerat och transparent sätt och att ledningen lyssnar på medarbetarnas önskemål.

Annons Annons

I november förra året presenterade Aftonbladet en rapport som tillkom på initiativ av tidningschefen Jan Helin. Han gav sju personer i uppdrag att intervjua medarbetare och kartlägga tidningens styrkor och svagheter, något som Journalisten tidigare skrivit om.

I rapporten framkom massiv kritik mot chefsorganisationen, och önskemål om större ansvar för reportrarna, något som ledningen har tagit till sig.

– Det finns positiva ambitioner med tydligare beslutsvägar så att medarbetarna ska veta vem som bestämmer och få större delaktighet i nyhetsarbetet. Det var också vad många efterfrågade i rapporten, säger Niclas Vent.

Fler avsnitt
Fler videos