Policy för otydlig om meddelarfrihet

23 april, 2013

Högskolan i Gävles kommunikationspolicy kan uppfattas som otydlig och alltför kategorisk. Det skriver JK i ett beslut. Ingen kritik riktas dock mot högskolan.

Flera personer har anmält HIGs kommunikationspolicy till Justitiekanslern. De anser att den strider mot meddelarfriheten. JK kan dock efter granskning inte finna att policyn beskär anställdas yttrande- eller meddelarfrihet.

Däremot kan ordvalet uppfattas som kategoriskt och otydligt, anser JK, och påminner om vikten av att den här typen av policydokument "utformas med stor noggrannhet".

JK pekar på att en skrivning om att den som haft kontakt med massmedier bör informera närmaste chef kan ge upphov till osäkerhet: det framgår inte klart om uppmaningen endast avser mediekontakter som skett på högskolans vägnar.

JK ifrågasätter också skrivningen om att anställda inte har rätt att lämna sekretessbelagda uppgifter till medier. "I många fall föreligger nämligen en rätt för den som har tystnadsplikt att vid mediekontakter diskutera även sådant som är belagt med sekretess. (...) I denna del är kommunikationspolicyn således allför kategorisk", skriver JK.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies