Gå direkt till textinnehållet

”Offentlighetsprincip och meddelarfrihet sätts ur spel”

DEBATT Åklagare som styrs från Luxemburg kommer snart kunna utreda brott i Sverige. Den som vill ta del av deras jobb kommer få det svårt – offentlighetsprincipen gäller nämligen inte. Media lär inte heller få insyn eftersom även meddelarskyddet är satt ur spel, skriver Tidningsutgivarna och Journalistförbundet i en gemensam debattartikel.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Regeringen går vidare med planerna på att låta den Europeiska Åklagarmyndigheten, Eppo, verka i Sverige. Det innebär att europeiska åklagare som svarar mot Eppo i Luxemburg i stället för svenska myndigheter kommer att utreda brott i Sverige.

Tidningsutgivarna (TU) och Journalistförbundet har riktat kritik mot förslaget eftersom det innebär att de svenska medierättsliga grundlagarna med offentlighetsprincip och meddelarfrihet helt sätts ur spel. Det är något som regeringen är högst medvetna om. I propositionen står det:

”TU och Svenska Journalistförbundet anför att uppgifter som hade varit offentliga om de hade handlagts av en svensk åklagare inte nödvändigtvis kommer att lämnas ut av en Eppoåklagare i Sverige i samma sorts ärende. Enligt TU innebär detta en dränering av den handlingsoffentligheten som inte kan accepteras. Även Svenska journalistförbundet anför att konsekvenserna av Eppoförordningens bestämmelser om tystnadsplikt är ett avsteg från offentlighetsprincipen som inte är acceptabel. I likhet med vad utredningen och flera remissinstanser har påpekat delar regeringen bedömningen att den mer begränsade insynen i Eppos verksamhet kommer att vara ett avsteg från vad som gäller i svensk förvaltning. Det bedöms dock vara en ofrånkomlig följd av att Sverige väljer att ansluta sig till det fördjupade samarbetet.” (Prop. 2023/24:87 sid 58)

Annons Annons

Vad är det då som ligger i den andra vågskålen som gör det så bråttom att gå med i Eppo? Eppo har bara varit verksamt i knappt tre år, det är fullt möjligt att avvakta och gå med i ett senare skede. Justitieminister Gunnar Strömmer har till DN uppgett att ett av skälen är att komma åt den grova organiserade brottsligheten som ”arbetar gränsöverskridande och är ett systemhot i Sverige likväl som på Europanivå”.

Finland är som enda nordiskt land med i samarbetet. Enligt årsredovisningen på Eppo:s hemsida fick de bara in åtta ärenden förra året. Antalet påbörjade ärenden var fem. Det är tydligt att det finns en vilja från regeringen att visa handlingskraft gentemot gängen. Frågan är vilken praktisk effekt det kommer att få.

Det finns en stor risk att vi med beslutet om EPPO i Sverige bara har signalerat en sak – att våra svenska principer om öppenhet som har anor från 1700-talet kan säljas billigt. Vore det inte bättre att sätta hårt mot hårt och säga att vi gärna går in EPPO, men först får de anamma våra principer om öppenhet och mediefrihet? Det skulle visa på verklig handlingskraft.

Ulrica Hyllert, ordförande Journalistförbundet        

Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna

Tove Carlén, jurist Journalistförbundet

Per Hultengård, jurist Tidningsutgivarna

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos