Gå direkt till textinnehållet

Östnytt fälld för partiskt inslag

SVT:s Östnytt fälls på två punkter av Granskningsnämnden. Ett inslag om en pappa som förlorat vårdnaden om sina barn fälldes för att det var partiskt och för att det kränkte respekten för privatlivet.

I inslaget påstods bland annat att alla anklagelser mot pappan visat sig vara falska.

Men då inslaget sändes pågick fortfarande en utredning om honom.

Hela inslaget utgick, enligt Granskningsnämndens yttrande från pappans version av vad som hade hänt. Därför strider inslaget mot kravet på opartiskhet.

Mamman menar också att hon blivit igenkänd efter inslaget. Eftersom pappan och mamman hade samma efternamn, anser nämnden att de uppgifter som lämnades i inslaget var av intrångskaraktär för mamman. Eftersom det inte heller fanns ett tillräckligt allmänt intresse som motiverade uppgifterna i inslaget stred det mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Fler videos
Fler avsnitt