Gå direkt till textinnehållet

”Oenigheten om en medienämnd har minskat”

Oenigheten om en gemensam medieetisk nämnd bland Utgivarnas medlemmar är "inte så stor som den framstått som", enligt ordföranden Ove Joanson.

Den här veckan får Ove Joanson och Utgivarnas styrelse slutversionen av Nils Funckes utredning om en medieetisk nämnd. Rapporten ska behandlas på Utgivarnas styrelsemöte på Mediedagarna i Göteborg om två veckor.

– Min ambition är att vi då ställer oss bakom den som inriktning och skickar ut den till alla som vill läsa den och uppmuntrar en diskussion. Det är klart att det finns en massa enskildheter där till exempel Expressen har en annan syn i sakfrågan än SVT. Därför behövs en diskussion, säger Ove Joanson.

Sveriges Radio har hittills varit det medieföretag som skiljt ut sig genom en mer skeptisk hållning till en medieetisk nämnd. Så sent som för två veckor sedan sade VD Cilla Benkö till Journalisten att hon tycker att det "inte är en så bra idé" för SR och SRs publik.

Ove Joanson menar att det är "önskvärt med enighet i grundläggande frågor":

– Men ett medium har inte veto här. Samtidigt är mitt intryck att oenigheten inte är så stor som den har framstått som. Jag är inte så orolig som jag var för två, tre månader sedan, säger han.

Avgörande om man vill få in granskningen av public service-bolagen i det självsanerande systemet är dock att det finns ett politiskt stöd för det, eftersom Granskningsnämnden är ett statligt organ. Det har inte ingått i Nils Funckes uppdrag att sondera den politiska terrängen. Men Ove Joanson är optimistisk även här och tycker att de signaler han fått från riksdagspartiernas mediepolitiker är att förslaget i vart fall inte är ointressant.

Vilket är ditt bästa argument för en samlad medienämnd?

– Den övergripande fördelen är att vi ser att det på olika håll kommer propåer om lagstiftning inom tryckfrihetens områden. Det är ytterst oroande om det börjar bli ett mönster, om vi får ett ökat anglosaxiskt inflytande på svensk tryckfrihetstradition.

– Men vi har också ett ansvar att vässa och skärpa det självreglerande systemet. Är det vasst nog? Jag är övertygad om att det vore bättre om alla seriösa medier lydde under samma regler. En gemensam medienämnd vore ett sätt att lyfta fram fördelen med ansvarig utgivarsystemet, ett ett slags sigill på det synsättet och samtidigt förbättra det självreglerande systemet.

Ove Joanson, som varit både VD och ordförande för Sveriges Radio, tror också att det över tid är en fördel för public service-bolagen att ingå i samma granskningssystem som övriga medier.

– Nästa gång det blir en upprörd debatt om stats-TV är det bra att lyda under samma regler som andra medier.

Fler avsnitt
Fler videos