Gå direkt till textinnehållet

Ny stor journalistklubb inom Bonnier News

De två journalistklubbarna Hall Media och "norra" klubben i Bonnier News Local AB slås ihop och blir landets största dagspressklubb.

Den nya klubben bildas efter att en verksamhetsövergång skett där journalisterna från Hall anställdes i Bonnier News Local AB.

Klubben får 400 medlemmar i tolv sektioner och ska heta Journalistklubben vid Bonnier News Local AB. Ordförande blir Magnus Sjöborg, som ledde den norra BN-klubben.

Klubben kommer att företräda medlemmar på 31 titlar inom BNL AB, utspridda över stora geografiska avstånd.

Annons Annons

Vilka blir fördelarna med att slå ihop klubbarna, Magnus Sjöborg?
– Framförallt kommer vi mycket lättare kunna samordna den fackliga kraften när vi sitter i samma styrelse. På klubbnivå har vi så många gemensamma frågor som rör alla i företaget och tillsammans får vi en större tyngd i förhandlingar. Dessutom stärks det lokala fackliga inflytandet i gamla Hall-området eftersom det bildas fem nya sektioner där. 

Den gamla Promediaklubben är inte med – varför inte?
– Den här sammanslagningen med gamla Hall-klubben har gått förhållandevis fort. De uttryckte tydligt i början av hösten en vilja att vi skulle slå oss ihop och då kändes det angeläget att snabba på lite och och inte vänta med detta till ett årsmöte i mars. "Promediaklubben" är självklart också välkomna att gå ihop med oss.

Är det en utmaning att ni sitter så geografiskt långt ifrån varandra?
– Det kommer så klart ta tid att lära känna varandra och sätta oss in i alla våra titlar och förutsättningar. Men i och med att vi utökade styrelsen kommer vi att ha med oss kunskap och erfarenhet från hela klubbområdet när vi förhandlar. Sedan blir ju det knepiga att få till fysiska möten framöver. Men det här året vi har alla fått lära oss ha videomöten. 

Vice ordförande blir Joel Jonsson, som lett Hall Medias journalistklubb.

”Det här är ett viktigt steg för att medlemmarna på bästa sätt ska kunna representeras i förhandlingarna mot motparten. Dessutom stärks det fackliga inflytandet lokalt på våra redaktioner där medlemmarna kommer att kunna påverka ännu mer”, säger han i en kommentar.

Vid ett extra årsmöte idag togs beslut om nya stadgar, som innebär att styrelsen utökas med två ledamöter från Hall-området. I framtiden ställs det krav på att styrelsen ska bestå av ledamöter från hela klubbområdet.

Fler avsnitt
Fler videos