Gå direkt till textinnehållet

Bonnier News får böta 13 miljoner – använde kunduppgifter utan samtycke

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tar ut en sanktionsavgift på 13 miljoner kronor av Bonnier News för att de använt kunders personuppgifter för profilering utan samtycke. 

IMY har granskat hur Bonnier News samlar in och hanterar personuppgifter med syftet att använda dessa för marknadsföring. Bolaget samlar in uppgifter från flera olika källor som sedan används för att rikta annonsering på webben, marknadsföring som skickas via fysisk post och telefonförsäljning, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

I vissa fall samkörs dessa uppgifter även med andra personuppgifter som köps in utifrån som exempelvis uppgifter om kundens kön, hushållets bilägande och postnummer, samt statistiska uppgifter baserade på den enskildes bostadsområde såsom livsfas, köpkraft och boendeform.

Bonnier har angett att de stödjer sig på en intresseavvägning för denna hantering av personuppgifter, det vill säga att bolaget bedömt att dess intressen väger tyngre än den registrerades och att behandlingen är nödvändig för aktuell marknadsföring.

Annons Annons

– Kunderna, de registrerade, kan inte förvänta sig att deras beteendedata samlas in för marknadsföringssyfte bara för att de besöker en webbsida. De kan inte heller förvänta sig att deras beteendedata kombineras med uppgifter från en annan köpsituation eller inhämtade uppgifter från andra register i syfte att de ska bli kontaktade för telefonförsäljning eller direktmarknadsföring, säger Ulrika Bergström som lett IMY:s granskning, i en kommentar.

IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 13 miljoner kronor mot Bonnier för de konstaterade bristerna. I sin bedömning av sanktionsavgiftens storlek har IMY bland annat vägt in att bolaget vidtagit omfattande åtgärder för att begränsa intrånget i de registrerades personliga integritet.

Eftersom Bonnier har användare i många länder har detta beslut fattats i samarbete med övriga dataskyddsmyndigheter i EU.
 
 

Fler avsnitt
Fler videos