Gå direkt till textinnehållet

NSD klandras för Hells Angels-utpekande

Pressens opinionsnämnd klandrar Norrländska Socialdemokraten för att tidningen i en artikel felaktigt gett intrycket att ett företag hade kopplingar till mc-klubben Hells Angels.

NSD hade den 21 januari en artikel med rubriken Ägare till X anmäld för bedrägeri (företagets namn angavs). En 45-årig man från Luleå, ägare till det företag som tidigare hette X, hade dömts av tingsrätten för ekonomisk brottslighet till två månaders fängelse. Nu hade Försäkringskassan polisanmält mannen för grovt bedrägeri.

I domen hade tingsrätten skrivit att X, numera Y (företagets namn angavs), var en franchisekedja som var knuten till Hells Angels.

Den 22 januari publicerade NSD en notis med rubriken Ingen personlig koppling. Notisen återknöt till den tidigare artikeln där NSD skrivit att tingsrätten ansåg att X, numera Y, var en franchisekedja till Hells Angels. NSD ville med det förtydliga att tingsrättens koppling inte gällde någon viss person, utan endast mellan X och Hells Angels.

A, som var innehavare av företaget Y, anmälde publiceringen. Hennes företag hade ingen koppling till mc-klubben. Ys verksamhet var laglig; företaget betalade skatt och skötte redovisningen. Nu spreds rykten om att Y stödde Hells Angels ekonomiskt, vilket allvarligt skadade affärsverksamheten.

Inte heller rättelsen i tidningen klargjorde de korrekta förhållandena.

Allmänhetens pressombudsman, PO, anser att det låg nära till hands att uppfatta artikeln den 21 januari som att domen innebar att det även fanns kopplingar mellan Hells Angels och företaget Y, vilket inte stämde. Rättelsen nästa dag lyckades inte heller på något tydligt sätt klargöra att kopplingen till Hells Angels i domen inte avsåg Y. NSD hade inte uppfyllt de pressetiska krav som kan ställas på tidningen och PO kommer fram till att NSD därför bör klandras.

PO överlämnade ärendet till opinionsnämnden, som gjorde samma bedömning.

 

Fler avsnitt
Fler videos