Gå direkt till textinnehållet

97 gånger mer kommunpolitik i tidningen än i SVT

För varje inslag om kommunal politik i SVTs längsta lokala nyhetssändning publicerades det 97 artiklar om kommunal politik i den lokala tidningen, visar en rapport från Linköpings universitet.

Studien som släpptes tidigare i våras utgörs av en innehållsanalys av samtliga artiklar i fem lokala tidningar och nyhetsinslagen i fyra lokala nyhetssändningar i östra Götaland och Svealand under fyra veckor hösten 2022. 

För varje inslag om kommunal politik i SVTs längsta lokala nyhetssändning publicerades det alltså 97 artiklar om kommunal politik i den lokala tidningen.

Skillnaderna i omfattning på bevakningen var mindre för den regionala politiken, men även här publicerades det betydligt mer information i lokala tidningar än i SVTs lokala nyhetssändningar.

Studien visar även att storleken på bevakningsområdet spelar roll. Bevakningen av den kommunala politiken i enskilda kommuner var mer omfattande i tidningar som har få, snarare än många, kommuner i sina bevakningsområden.

Forskarna har också tittat på vilka frågor som skildras i bevakningen av den kommunala och regionala verksamheten. En stor andel av artiklarna/inslagen har kategoriserats som ”övrigt”. Därefter var hälso- och sjukvård (31 procent) vanligast i bevakningen av regionens verksamhet, följt artiklar/inslag om de koalitionsbildningar mellan partierna som pågick i många bevakningsområden (28 procent) och kollektivtrafik (13 procent).

I bevakningen av kommunernas verksamhet handlade 39 procent om samhällsbyggnad och samhällsplanering medan både skolan och social omsorg stod i fokus i åtta procent av artiklarna/inslagen om kommunerna.

Fler avsnitt
Fler videos