Gå direkt till textinnehållet

Flamman använde rättelse för att ”tvåla till” Barbara Bergström

Oenig nämnd klandrar Flamman för en rättelse om Internationella Engelska Skolans grundare Barbara Bergströms flygvanor.

I januari publicerade Flamman en ledarartikel med mycket hård kritik mot Internationella Engelska Skolans grundare och delägare Barbara Bergström, efter ett reportage i Dagens Nyheter.

I ledartexten kritiserades bland annat ”Barbara Bergströms skattefinansierade helikopterfärder”.

I efterföljande nummer infördes en rättelse som löd:

Annons Annons

”I Flamman nummer 1 beskrevs hur Internationella Engelska Skolans grundare Barbara Bergström flyger skattefinansierade helikopterfärder. Bergström hade meddelat att hon inte kör helikopter i Sverige utan flygplan.”

Barbara Bergström anmälde ledarartikeln och rättelsen till Medieombudsmannen (MO).

Flammans chefredaktör uppger i sitt svar MO att uppgiften om att Barbara Bergström helikopterfärder kom från en tidigare elev samt en artikel i Dagens Arena. När den kontrollerades visade den sig var felaktig – Barbara Bergström hade varit aktiv i Botkyrka flygklubb och därför infördes rättelsen.

Medieombudsmannen anser att eftersom den anmälda texten är en opinionstext samt Barbara Bergströms samhällsposition, finns det ingen anledning att kritisera ledartikeln som sådan.

Det medieetiskt problematiska i ärendet gäller rättelsen som tidningen gjort, menar MO:

”Om en utpekad person hör av sig och påtalar ett fel som han eller hon anser ska rättas är det upp till ansvarig utgivare att göra bedömningen om en rättelse ska publiceras eller inte. I det fall en rättelse publiceras bör den utformas på ett sätt som gör att den som anser sig utsatt för en skada genom ursprungspubliceringen inte upplever en ny kränkning genom rättelsen.”

MO anser att anmälaren i egenskap av grundare och delägare i Internationella Engelska Skolan har en sådan ställning att hon får tåla tuff granskning och offentlig kritik, ”men att, som i detta fall, använda en rättelse för att ytterligare ’tvåla till’ anmälaren är inte godtagbart. Det motverkar syftet med rättelsen som medieetiskt verktyg. För det bör Flamman klandras”, skriver MO i sitt beslut.

Majoriteten i Mediernas Etiknämnd delar MOs uppfattning och klandrar Flamman för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Tre ledamöter var av skiljaktig mening och anser att den publicitetsskada som Barbara Bergström utsatts för genom rättelsen är av så ringa karaktär att det inte finns fog att klandra Flamman.

Fler videos
Fler avsnitt