Gå direkt till textinnehållet

Lokalt avtal om upphovsrätt på Lärarförbundet

Journalistförbundet har träffat ett upphovsrättsavtal med Lärarförbundet om utnyttjande av material i digital form.

Journalistförbundet har träffat ett upphovsrättsavtal med Lärarförbundet om utnyttjande av material i digital form.

De som omfattas är Lärarförbundets anställda journalister, som är dubbelanslutna i SJF och Handelstänstemannaförbundet, HTF.

Avtalet motsvarar det som SJF och Tidningsutgivarna, TU, träffade i våras, utom vad gäller ersättningsfrågan, som enligt avtalet med Lärarförbundet ska behandlas i särskild förhandling.

Annons Annons

Enligt SJF-TU-avtalet ersätts anställda journalister med en särskild summa varje år för publicering i Internet eller i annan digital form. 1997 och 1998 uppgår beloppet till 1 200 kronor per heltidsanställd och år.

Det unika med det nya avtalet är att SJF träffat ett lokalt kollektivavtal på en arbetsplats där förbundet har dubbelorganiserade medlemmar. SJF har länge hävdat sin rätt att förhandla i frågor om upphovsrätt och yrkesetik för dessa medlemmar, men har haft svårt att vinna gehör för denna linje hos andra fackförbund.

Olle Wilöf, ombudsman på SJF, är nöjd med avtalet, också rent upphovsrättsligt.

— SJF har fått ett uttryckligt genomslag för sin uppfattning att en tidningsarbetsgivare inte med automatik genom anställning förvärvar elektroniska rättigheter till materialet. För att kunna få såna rättigheter måste man teckna avtal med klubben.

Fler avsnitt
Fler videos