Gå direkt till textinnehållet

Lägre ersättning för fotografer när DI tecknar avtal med TT

Journalistklubben accepterade en lägre ersättning för vidareförsäljning i det nya lokala upphovsrättsavtalet.

Dagens Industri tecknar för första gången ett bildöverlåtelseavtal med TT Nyhetsbyrån, vilket gör att hela DIs bildarkiv framöver kommer att ligga till försäljning i TTs bildbank.

Tidigare har DI-fotografer fått 35 procent på bruttopriset när tidningen säljer vidare bilder till extern part, men ersättningen blir nu bara 25 procent av DIs nettointäkt (det vill säga intäkten efter att försäljningskostnaderna dragits av).

– Det här är första gången vi tecknar ett bildöverlåtelseavtal med TT. Den ekonomiska ersättningen till fotograferna regleras i vårt nya lokala upphovsrättsavtal, och det är 25 procent av nettopriset, säger Fredrik Björnsson, administrativ redaktionschef på Dagens Industri.

Annons Annons

– Det är visserligen en lägre ersättning än vi hade i vårt förra upphovsrättsavtal, men jag tror ändå att fotograferna gynnas av att vi tecknar detta avtal. I och med att bilderna blir tillgängliga hos TT kommer sannolikt fler av dem att säljas, och även om ersättningen för varje bild är lägre kan de ändå tjäna mer på detta avtal.

Under förra året tecknade flera av Bonnier News tidningar nya lokala upphovsrättsavtal med journalistklubbarna, däribland Dagens Nyheter och Expressen, vilket Journalisten berättat om. Avtalen innebär att journalistiska bilder, texter och grafik kan delas fritt inom Bonnier News, i utbyte mot en höjd upphovsrättsersättning för alla anställda journalister. Ersättningen som är på cirka 12 000 kronor per år per person räknas upp med inflationen.

Dagens Industris nya upphovsrättsavtal är mycket likt de som finns på DN och Expressen. Den ideella rätten kvarstår hos upphovspersonen, som också har möjlighet att säga nej till vidareförsäljning.

– Vi lät medlemmarna ta ställning till avtalet i en medlemsomröstning. Arbetsgivarens första förslag röstades ned, det justerades något, och medlemmarna röstade sedan ja till det andra förslaget, berättar journalistklubbens ordförande David Hylander.

DI-fotografer som har slutat eller gått i pension får inte del av den årliga ersättningen, eftersom de inte är avlönade av DI längre, men får ändå lägre ersättning än tidigare när deras arkivbilder nu säljs. Är inte det orättvist?
– Det finns för- och nackdelar med det nya avtalet, men medlemmarna tyckte att detta var acceptabelt. Var och en fick en höjd schablonersättning per år, medan den ekonomiska ersättningen vid försäljning till extern part blev lägre än tidigare.