Gå direkt till textinnehållet

Bemanningsavtalet klart – centrala frågor ska förhandlas lokalt på Marieberg Media

Nu är även kollektivavtalet som rör bemanningsanställda journalister klart. Avtalet mellan Journalistförbundet och Medieföretagen ger löneökningar och extra pensionsinsättningar på sammanlagt 7,4 procent under två år, med en extra höjning av lägstalönerna. 

– Att vi lyckats komma överens om att lägstalönerna i avtalen i år höjs med 1350 kronor är extra viktigt på bemanningsområdet där lönerna är särskilt låga. På sikt har det här betydelse för hela kollektivets löner, säger Journalistförbundets förhandlingschef Katarina Dahlskog i en kommentar.

Löneökningarna ligger på samma nivåer som för de övriga avtalsområdena: 4,1 procent från 1 april 2023, och 3,1 procent från 1 april 2024. 

En viktig fråga för medlemmarna har varit att kunna välja månadslön i stället för prestationslön. Den frågan har inte parterna lyckats enas om utan man har lagt över frågan till de lokala parterna på Marieberg Media att förhandla om. Detsamma gäller frågan om att medarbetare inte ska behöva vara tillgängliga för utbokning förrän efter 11 timmar, mot dagens 9 timmar, efter ett avslutat arbetspass. De lokala parterna har redan haft kontakt och förhandlingarna kommer att inledas inom kort.

– Självklart ska en bemanningsanställd kunna sova efter ett sent arbetspass, utan att vara orolig för att missa ett samtal om ett nytt arbetspass. Det handlar om våra medlemmars möjlighet till återhämtning och en god arbetsmiljö, kommenterar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

I det nya kollektivavtalet finns en satsning på de lägsta lönerna i avtalet, som i år kommer att höjas med 1350 kronor. Detta innebär att lägstalönerna höjs med 4,9 respektive 5,4 procent 2023. 

Journalistförbundet hade ett krav på att alla skulle få minst 1000 kronor, men kunde inte hitta en överenskommelse med Medieföretagen om detta.

Den lägsta lönen i avtalet för medlem med en akademisk examen höjs i år till 28 769 kronor och för övriga medlemmar till 26 281 kronor. Även praktikantlönen höjs i år med 5,4 procent till 13 141 kronor.

Parterna har lyckats komma överens om förbättringar i den löneprocess som finns i kollektivavtalet. Bland annat kommer klubbar få större möjligheter att lyfta specifika grupper, det ska bli enklare för en medlem att få reda på hur ens lön ska kunna höjas och skrivningar om nyanställdas löner stärks.

Fler avsnitt
Fler videos