Gå direkt till textinnehållet

Ljusdals-Posten prickas av PON

Pressens opinionsnämnd, PON, anser att Ljusdals-Posten bröt mot god publicistisk sed i en artikel den 5 oktober 2007 med rubriken ”(X-företaget) snart i full gång” (företagets namn angavs i rubriken).   

Enligt artikeln skulle produktionen startas av ett namngivet företag (Y-företaget), bara personal till rörelsen fattades.

Personen A anmälde publiceringen till Allmänhetens pressombudsman, PO. Han var delägare i före detta X-företaget som bestod av två fastigheter som var till salu. En intressent var Y-företaget men köpet var inte klart. Anmälaren ansåg att tidningen publicerat uppgifter som kunde tolkas som att Y-företaget stod som köpare och ny ägare av X-företaget, vilket kunde leda till att andra tänkbara köpare avstod från att visa sitt intresse. A hade begärt förtydligande men tidningen hade inte gått honom till mötes.

PO såg inga skäl till att tidningen var skyldig att publicera tillrättaläggande eftersom artikeln handlade om verksamheten och inte om någon fastighetsöveerlåtelse.

Anmälaren överklagade hos Pressens opinionsnämnd, PON.

Nämnden ger anmälaren rätt. I artikeln påstods att det som återstod innan verksamheten kunde starta var att anställa personal, vilket inte stämde så länge A var delägare av fastigheten och en av parterna i ett eventuellt avtal, vilket inte klargjorts för läsarna. Genom att inte publicera ett tillrättaläggande bröt Ljusdals-Posten mot god publicistisk sed, anser PON.

 

Fler avsnitt
Fler videos