Gå direkt till textinnehållet

Kvinnor hotas bort från journalistiken

Var tredje kvinnlig ledarskribent, krönikör, chefredaktör och kommentator inom dagspressen funderar på att sluta med journalistiken helt. Det visar en ny studie som TU och nätverket Klara K låtit undersökningsföretaget Kantar Sifo genomföra.

Undersökningen visar att 72 procent av kvinnliga chefredaktörer, ledarskribenter, krönikörer och kommentatorer vid landets 163 dagstidningar utsatts för hot eller trakasserier under de senaste tolv månaderna. De hot som flest upplevt är hot om trakasserier på arbetsplatsen, hot om trakasserier i privatlivet och hot om sexuellt våld. Hela 96 procent av de hotade eller trakasserade har utsatts för nedsättande kommentarer om sin publicistiska förmåga eller kompetens. Och 66 procent har tagit emot nedsättande kommentarer om sitt kön och 68 procent om sitt utseende.

”Nu är det viktigt att regeringen följer de uppmaningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap nyligen presenterade i sin rapport om mediernas säkerhet. Och avsätta reella resurser för att bland annat se över hot och trakasserier mot medier, men också arbeta fram skyddsstrategier för journalister,” skriver Jeanette Gustafsdotter, TUs VD i ett pressmeddelande.

För ungefär hälften av de utsatta har hoten och trakasserierna lett till personlig rädsla och oro. 22 procent säger i studien att hoten inneburit att de avstått från att bevaka och rapportera om vissa sakområden eller samhällsfrågor. Men också till tankar på att sluta arbeta inom journalistiken helt och hållet. En av tre, 34 procent, menar att trakasserierna inneburit tankar på att sluta och 22 procent att hoten lett till samma tankar.

”Det finns en risk att många av de utsatta kvinnorna lämnar yrket. Det skulle innebära en minskad jämställdhet, att kvinnors röster och perspektiv försvinner ur den öppna debatten,” anser Camilla Wagner, VD för Klara K.

Fotnot: Webbundersökning med urval från TU. Antal intervjuer: 85 personer. Svarsfrekvens: 31,5 procent

Fler avsnitt
Fler videos