Gå direkt till textinnehållet

Kritik mot lagförslaget om öppen data: ”Menlöst”

I en debattartikel i Journalisten kritiserar Leo Wallintin, vd på J++ och Jens Finnäs, vd på Newsworthy, regeringens lagförslag om öppen data: ”Som att köpa segel till en båt man inte har.”

Lagpropositionen om öppen data som presenterades i mars syftar till att ”främja den offentliga sektorns tillgängliggörande av data”. Men förslaget innehåller ingen skyldighet för myndigheter att tillgängliggöra data, och inga rättigheter för medborgare att få tillgång till data.

”Att föreslå en ’lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data’ utan att säkerställa att data faktiskt delas är tyvärr som att köpa segel till en båt man inte har”, skriver de erfarna datajournalisterna Leo Wallentin och Jens Finnäs i en debattartikel i Journalisten.

De menar att en skarpare lagstiftning krävs, men också att grundläggande data måste bli allmänna handlingar – och exemplifierar med Sveriges postnummergränser som idag förvaltas av det privatägda företaget Postnummerservice.

Annons Annons
Fler videos
Fler avsnitt