Gå direkt till textinnehållet

Frilans Riks ordförande: ”Öppen för förändring”

”Frilans Riks haft en 50-årig historia, jag hoppas att vi har minst 50 år till. Den här rapporten har doppat ner foten vid en viss tidpunkt”, säger Frilans Riks ordförande Henrik Simonsen om Kent Wernes rapport – men stänger inte dörren för de förändringar som föreslås.

Igår blev Kent Wernes rapport om finansieringen av det frilansfackliga arbetet inom Journalistförbundet offentlig. Frilans Riks ordförande Henrik Simonsen har precis hunnit läsa igenom den 53-sidiga rapporten när Journalisten når honom på fredagen. Han konstaterar att det är många intervjuer som har gjorts för rapporten. Men menar att de bara kan ge en bild av hur det varit en viss period inom Frilans Riks.

– Det är inte säkert att det läge som beskrivs i intervjuerna är något permanent. Frilans Riks haft en 50-årig historia, jag hoppas att vi har minst 50 år till. Den här rapporten har doppat ner foten vid en viss tidpunkt.

Enligt rapporten har konflikterna i Frilans Riks ofta handlat om personkonflikter, men eldats på av arvodesfrågorna. Är det en bild du känner igen dig i?
– Jag personligen kan inte känna igen mig i det. Men jag beklagar att det verkar ha varit så på olika platser. Vi är bara människor, ibland blir det så här. Vi är professionella journalister, men ingen av oss är konfliktlösare eller hobbypsykologer. Vi försöker driva den fackliga kampen framåt, jag har inte stött på någon som inte arbetar för medlemmarnas bästa.

Vad tycker du om den ersättningsmodell Kent Werne föreslår i rapporten: enhetliga ersättningar?
– Jag har försökt gå tillbaka historiskt och kan se fördelar med både hur det varit historiskt och det Werne föreslår. Jag är öppen för förändring om det gynnar medlemmarna. Jag har vant mig vid nuvarande ordning, och det finns säkert skäl till att den infördes en gång i tiden. Arbetslivet kan förändras tvärt för en frilans – man kan få en heltidstjänst plötsligt och någon annan behöva ta över ens uppgifter. Man får titta på det.

Frilans Riks klubb är uppdelad i flera olika geografiska sektioner som medlemmarna betalar medlemsavgift till, samtidigt som alla betalar en klubbavgift till Frilans Riks. Kent Werne föreslår att medlemsavgifterna till sektionerna slopas och ersätts av höjda medlemsavgifter till Frilans Riks centralt, och att de pengarna sedan fördelas mellan sektionerna så att alla betalar lika mycket oavsett var i landet man bor.

– Det finns en poäng, överhuvudtaget är administration en tidstjuv. Samtidigt har frilansfackliga medlemmar alltid hävdat sitt självbestämmande. Det är inte bara att trycka på en knapp. Men om det går att förenkla utan att någon sektion verksamhets drabbas – visst, kommenterar Henrik Simonsen.

Däremot är han – som väntat – oreserverat positiv till förslaget att mer resurser skjuts till från Journalistförbundet till det frilansfackliga arbetet.

– Ett jättebra förslag. Ju mer resurser till det frilansfackliga, desto bättre.                                                                                                                      Förbundsstyrelsen tog emot rapporten i oktober och har utifrån den gett kansliet fyra uppdrag att arbeta med under 2024, bland dem att se över klubb- och sektionsavgifter, enhetliga uppdragsbeskrivningar och arvoderingar.

Henrik Simonsen ser fram emot att ta del i det.

– Det är nu det riktiga arbetet framåt börjar.

Fler avsnitt
Fler videos