Gå direkt till textinnehållet

Förbundet kritiskt mot lagförslaget: ”Riskerar att undergräva källskyddet”

En utredning som föreslår att hemliga tvångsmedel ska kunna användas bredare än idag får kritik av Journalistförbundet som ser att förtroendet för källskyddet äventyras.

I våras lämnades ett delbetänkande om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel in till regeringen. Journalistförbundet, som har lämnat in ett remissvar, är kritiskt till förslagen som de menar hotar källskyddet.

Vi är också oroade över att eventuella framtida lagförändringar som berör samma område kommer vara problematiska, menar förbundsordförande Ulrika Hyllert.

Eftersom polisen i högre utsträckning än tidigare kommer att avlyssna personer som omfattas av tystnadsplikt, till exempel journalister, så ser de risken att allmänhetens förtroende för tystnadsplikten påverkas. 

Annons Annons

”Detta är allvarligt eftersom det riskerar att undergräva förtroendet för källskyddet, vilket innebär att personer drar sig för att lämna viktiga uppgifter till journalister. Det i sin tur gör att medias möjlighet att granska viktiga samhällsfrågor som korruption och brottslighet minskar, vilket är ett demokratiskt problem. Detta är en fråga som lyser med sin frånvaro genomgående i utredningen. Behovet av att värna källskyddet nämns knappt i utredningen, vilket enligt Journalistförbundet är anmärkningsvärt”, skriver de i remisssvaret

Journalistförbundet skriver också om flera andra utredningar som har presenterats de senaste åren i samma ämne och menar att sammantaget kommer förslagen att leda till en stor förskjutning i skyddet för uppgifter som omfattas av tystnadsplikt. 

”Enligt Journalistförbundet saknas ett helhetsperspektiv i lagstiftningsprocessen, vilket gör det svårt att göra den proportionalitetsbedömning som enligt regeringsformen krävs vid den typ lagstiftningsåtgärder som föreslås i utredningen”.

Utredningen föreslår också att åklagare, i stället för domstol, ska få möjlighet att fatta beslut om vissa hemliga tvångsmedel i högre uträckning än i dag. Journalistförbundet anser att just domstolen – och inte en åklagare – fattar de besluten är en rättssäkerhetsgaranti. 

Att det nu, efter valet, ser ut att bildas en ny regering är inget som kommer att påverka att man går fram med lagförslaget, tror Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. 

– Utifrån vilken inriktning de partier som väntas bilda regering har i sin politik så finns det sannolikt inget som kommer bromsa att man går vidare, trots våra starka invändningar. Vi är också oroade över att eventuella framtida lagförändringar som berör samma område kommer vara problematiska från vårt perspektiv. Det med erfarenhet från den avgående regeringen, uppger hon till Journalisten.

När det gäller just öppenheten i samhället och journalisters möjlighet att granska så har förbundet gjort en kartläggning över den senaste mandatperioden, och hur ny lagstiftning påverkat möjligheten till insyn. 

– Insynen har minskat. Vi tycker det är allvarligt och anser att en ny regering behöver ta ansvar för att den här utvecklingen vänder, menar Ulrika Hyllert.

Fler avsnitt
Fler videos