Gå direkt till textinnehållet

Journalisten för två spänn i veckan

40 000 kronor per nummer. Det är vad Journalisten kostar netto för Journalistförbundet. Det blir två kronor per tidning — alltså bra mycket mindre än vad Posten och CityMail tar för att dela ut den till Dig som läsare.

40 000 kronor per nummer. Det är vad Journalisten kostar netto för Journalistförbundet. Det blir två kronor per tidning — alltså bra mycket mindre än vad Posten och CityMail tar för att dela ut den till Dig som läsare.

Journalisten blir alltså ännu billigare för SJFs medlemmar under 1998. SJFs bidrag till Journalisten under 1998 är oförändrat 1,8 miljoner kronor. Det utgör ungefär 16 procent av de intäkter tidningen har. När administrationsbidraget på 453 000 kronor räknats bort återstår 1,4 miljoner vilket alltså är det nettobidrag SJF ger till Journalisten.

Den stora och allt viktigare inkomstkällan är annonserna, som under 1998 svarar för 73 procent eller 8,2 miljoner, en ökning med 400 000 kronor jämfört med förra året. Prenumerationer från icke-medlemmar ger enligt budget 412 000 kronor under året. Totalt beräknas intäkterna öka med nästan en halv miljon till 11,3 miljoner kronor.

Av de budgeterade kostnaderna på 11,2 miljoner svarar löner/sociala avgifter och tryck/distribution för mer än hälften, 6,2 miljoner. Ändå har framförallt portokostnaderna sänkts med över 200 000 kronor jämfört med 1997 i och med att CityMail tagit över distributionen i storstäderna.

Journalisten kommer under året ut med 35 nummer. Numera finns också “webb-Journalisten”, alltså en nättidning med ett urval av artiklar, reportage och debattinlägg ur papperstidningen.

Journalisten har nio anställda, med 6,5 tjänster på redaktionen och 2,0 på annons- och prenumerationsavdelningen.

Fler avsnitt
Fler videos