Hem & Hyra i tvist med ägaren om bemanning

14 mars, 2017

FOTO: Angelica Söderberg Hyresgästföreningen tar bort en lokal journalisttjänst i Växjö för medlemstidningen Hem & Hyra. Förfarandet kan strida mot en överenskommelse om Hem & Hyras bemanning, anser såväl chefredaktören Susanna Skarrie som journalistklubbens ordförande Anna Rytterbrant (bilden).

Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyras organisation är tämligen speciell. Utöver en centralredaktion har man regional- och lokaljournalister utspridda över hela landet. Dessa är inte anställda av tidningen utan direkt av Hyresgästföreningens regionkontor. Hur bemanningen av lokalredaktionerna ska se ut stadgas i en överenskommelse som klubbades av stämman och förbundsstyrelsen när tidningen startade för tio år sedan, och som fortfarande gäller.

Nu river Hyresgästföreningen region Sydost upp överenskommelsen genom att minska bemanningen från fyra till tre journalister.

Region Sydost omfattar de lokala hyresgästföreningarna i Östergötland, Småland och Blekinge och Hem & Hyra bevakar området från två lokalredaktioner i Växjö och i Linköping med två journalister på vardera. För ett år sedan sade en journalist i Växjö upp sig för att gå vidare till ett annat jobb, och när tjänsten skulle återbesättas valde Hyresgästföreningen region Sydost i stället att dra in tjänsten.

– Från facket har vi protesterat mot indragningen, bland annat för att vi vill undvika att ha ensamredaktörer på orterna eftersom det är stressigt. Det finns en stor utredning just om ensamredaktörer, beställd av region Sydost, där det framgår att man inte ska bemanna lokalredaktionerna med ensamma journalister, säger Anna Rytterbrant, ordförande i journalistklubben på Hem & Hyra.

– Förhandlingen har varit ett skämt. Gång på gång tror man att vi har en överenskommelse och sedan kommer det helt nya uppgifter. Riskanalysen, exempelvis, ändrades i efterhand och visade plötsligt att det inte fanns några risker. Det var ett fantastifoster som vi inte kunde godta. Vi har fått olika besked hela tiden och vi får inte ens svar på frågan hur bevakningen av regionen ska förändras när man tar bort en tjänst.

Även Hem & Hyras chefredaktör Susanna Skarrie är kritisk till beslutet.

– Det är olyckligt. I tio år har den här märkliga organisationsmodellen faktiskt fungerat, fram till nu. Vi har ett uppdrag från Hyresgästföreningen att bevaka hela landet och för att klara det måste vi ha en viss bemanning. När Hyresgästföreningen i en region minskar vår bemanning kan vi inte klara det uppdraget längre, säger Susanna Skarrie.

– När Hem & Hyra startade för tio år sedan gjordes en överenskommelse som togs av stämman och förbundsstyrelsen. I den förklarades hur bemanningen av lokalredaktionerna skulle se ut för att klara uppdraget. Vi täcker hela Sverige med våra 20 lokalredaktörer och tre riksreportrar och vi har en systematisk basbevakning och vi har visat att vårt sätt att arbeta på har gett goda resultat. Förra året hade vi 3 600 citat i andra medier. Vi har lyckats lyfta organisationens frågor. Men det bygger på att vi har de resurser vi har. Jag menar att regionen frångår överenskommelsen.

Tony Lönn, personalchef på Hyresgästföreningen region Sydost, säger att det är tråkigt att minska bemanningen, men att beslutet att dra in journalisttjänsten beror på en ny agenda, Framtidsprogrammet, som antagits av Hyresgästföreningens stämma.

– Vi mäktar inte med i alla delar att ge den service som medlemmarna vill ha och vi har därför satsat på verksamhetsutveckling och minskat antalet chefer och strateger, bland mycket annat. Vi har sett över hela verksamheten. När frågan om den här journalisttjänsten nu blev aktuell fattade regionstyrelsen beslutet att den inte skulle återbesättas. Resurserna behövs i vår utvecklingsverksamhet, säger Tony Lönn.

Ni tar bort en journalisttjänst och ersätter den med en tjänst som verksamhetsutvecklare?
– Ja, så kan man säga. Det är tråkigt att behöva genomföra en besparing förstås, men det är nödvändigt.

Men bryter ni inte mot överenskommelsen om hur många reportrar som ska finnas i regionerna?
– Som jag har förstått det handlar det om en rekommendation för att det ska fungera så optimalt som möjligt. Det är inte bindande.

En rekommendation för att det ska fungera optimalt?
– Ja, så har jag förstått det, men jag har inte läst den själv så jag kan inte gå ed på att det är så det är formulerat.

Varför har du inte läst den, om den nu kan vara viktig?
– Jag har fått den uppläst och förklarad för mig.

Hur kommer det sig att ni inte har presenterat en omorganisationsplan där det framgår vilka områden som Hem & Hyra ska sluta bevaka?
– Det får vi inte göra eftersom vi inte ska lägga oss i innehållet i tidningen. Det är besvärligt för alla parter förstås, att ha en förhandling om en nedbemanning men inte kunna presentera en plan, men vad som ska bevakas måste chefredaktören på tidningen besluta om.

Vad tycker du om organisationsmodellen som ni har där ni är arbetsgivare men inte arbetsledare?
– Ja, vad ska jag säga? Det är inte optimalt.

Formuleringen i uppdraget som Hem & Hyra fått från ägarna, den så kallade redaktionella plattformen lyder: ”Bemanningen i varje region bör med andra ord omfatta två tjänster som redaktörer och där både är utbildade och erfarna journalister. Varje redaktion knyter frilansare för layout av de lokala sidorna.” 

Region Sydost består av två sammanslagna regioner och enligt överenskommelsen bör det alltså finnas fyra lokalredaktörer i regionen. 

Den lokala förhandlingen om tjänsten är avslutad, men journalistklubben har planer på att begära central förhandling.

Taggar: Hem & hyra

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies