Gå direkt till textinnehållet

Mejlet som avslöjade misstänkta Bulletinfusket – tidigare vd skyller på ägaren

Ett mejl som Bulletins it-chef skickat till flera personer i chefsbefattning på tidningen pekar på att det fanns en plan att lämna manipulerade uppgifter till Mediestödsnämnden förra året. ”Huruvida uppgifterna om upplagan är manipulerade eller inte får utredningen bekräfta eller förkasta”, säger Bulletins tidigare vd Jannik Svensson.

Driftstödet till tidningen Bulletin är stoppat och Myndigheten på press, radio och tv (MPRT), där Mediestödsnämnden ingår, har initierat en utredning om misstänkt fusk, vilket Journalisten berättat. Dagens Media genomförde tidigare i år en granskning av uppgifterna.

Bulletin har i sin ansökan om stöd hävdat för Mediestödsnämnden att minst 80 procent av det redaktionella materialet har legat bakom betalvägg vid publiceringstillfället, vilket är ett krav för att få driftstöd. Fusket ska ha bestått i att material har lagts bakom betalvägg i efterhand, långt efter publicering.

Ett mejl från Bulletins it-chef Omid Oden Stark till flera personer, inklusive Bulletins styrelseordförande Tino Sanandaji och dåvarande vd Jannik Svensson, tyder på att uppgifterna som skickats till nämnden är medvetet manipulerade. I mejlet som skickades den 11 november 2021 uppger it-chefen att de kan ”lösa de historiska artiklarna och låsa 80%”.

I ett Slackmeddelande som Journalisten har tagit del av uppmanar it-chefen en ukrainisk programmerare att genomföra manipulationen: ”We need to mock the article change history so it says ’System locked article’ in the change log with 3 hours after publish date”, skriver han.

På Mediestödsnämndens sammanträde i december tilldelades Bulletin drygt åtta miljoner kronor i driftstöd varav 3,3 miljoner retroaktivt för 2021.

Jannik Svensson lägger ansvaret på Bulletins styrelseordförande och ägare Tino Sanandaji.

Hur kommer det sig att du undertecknat en ansökan om mediestöd med felaktiga uppgifter om Bulletins upplaga?
– Jag undertecknade Bulletins ansökan på direkt uppdrag av arbetande styrelseordförande Tino Sanandaji som personligen översåg arbetet med att ta fram underlag. Det var alltid han som beslutade allt, i alla aspekter av företaget. Jag hade rollen som han beskrev som ”administrativ VD” och mitt jobb var att sköta den dagliga förvaltningen av bolaget. Men eftersom han bodde i Ukraina och inte vet hur man skannar in papper blev jag flera gånger pressad att skriva på handlingar som han egentligen borde ha skrivit under. Han satte dock sin heder i pant på att allting i ansökan är korrekt och om så är fallet är det nog också det som MPRTs utredning kommer att komma fram till, säger Jannik Svensson till Journalisten.

Kände du till att uppgifterna om upplagan manipulerats i syfte att få driftstöd?
– Huruvida uppgifterna om upplagan är manipulerade eller inte får utredningen bekräfta eller förkasta. Tino Sanandaji kritiserade mig ofta för att jag var för passiv i processen med att ta fram underlag till ansökan. Jag hade väldigt mycket annat att göra under den här perioden, det var därför jag ofta uteblev från det arbetet. Jag fick helt enkelt lita på min chefs ord.

Journalisten har sedan igår torsdag sökt Tino Sanandaji för en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos