Gå direkt till textinnehållet

Helle Klein: ”Ett enormt bra beslut”

Sveriges Tidskrifters ordförande Helle Klein välkomnar regeringens beslut att upphäva producentansvaret för returpappersinsamlingen. Men det räcker inte för att mota krisen, menar hon.

I går kom det för tidskriftsbranschen efterlängtade beskedet att returpappersförordningen som skulle ha börjat gälla nästa år skrotas i sin nuvarande form – och att tidningsföretagen slipper vara med och finansiera insamlingen av returpapper. I stället läggs kostnaden på kommunerna.

Det finns en bred majoritet i riksdagen för att upphäva producentansvaret. Så sent som i onsdags krävde Moderaterna att systemet för pappersåtervinning stoppas, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Helle Klein, ordförande i Sveriges Tidskrifter, välkomnar beskedet från regeringen:

Annons Annons

– Det är ett enormt bra beslut. Det skulle ha blivit en mycket stor extra kostnad för den svenska tidskriftsbranschen, och för hela tidningsbranschen. Det hängde som ett stort mörkt moln i horisonten. Sveriges Tidskrifter har lobbyarbetat hårt i den här frågan och jag är väldigt glad över att politikerna har lyssnat på oss.

Men det räcker inte för att rädda den krisande tidskriftsbranschen, menar hon.

– Hela mediebranschen har drabbats hårt av coronakrisen, och för tidskrifterna handlar det både om ett stort annonstapp och att eventverksamheten försvann över en natt. Eventen har blivit en viktig inkomstkälla för många tidskrifter. Det är hög tid för ett stödpaket till medierna, och det är inte bara dagspressen som fyller en viktig demokratisk funktion – bevakningen av arbetsmarknaden och arbetslivet görs i huvudsak av tidskrifter, inte minst de fackliga. Det är oerhört samhällsviktig journalistik, säger Helle Klein.

Sveriges Tidskrifter har en rad förslag på åtgärder som kan stötta tidskriftssektorn, bland annat en direkt kompensation för den samlade nedgången i annonsintäkter och för inställda event, momsbefrielse och frilanssubventioner.

– Förändringen av returpappersförordningen låg högt upp på vår lista, men det behövs mer. En långsiktigt effektiv förändring skulle kunna vara att utöka distributionsstödet och göra det möjligt för tidskrifter att ansöka. Staten måste se över distributionsstödet. Postnords portoökningar slår väldigt hårt mot oss.

De förslag som ni lägger rör i stor utsträckning pappersprodukter, är det rätt väg att gå under digitaliseringen?
– Vår del av branschen domineras fortfarande av papper. Det är många tidskrifter som satsar digitalt för att nå yngre målgrupper. Det är en överlevnadsfråga för vår bransch att ställa om till digitalt och hitta de digitala intäkterna, men vi har inte alls kommit lika långt som dagspressen när det gäller övergång till digital läsning. Det ligger nog lite i magasinets natur, att man vill hålla det i handen, man vill ha en pappersprodukt.

Helle Klein blev i veckan omvald till ordförande i Sveriges Tidskrifter, och ett fokus för henne är att hitta fler samarbetspartners. I december sprack plötsligt det planerade samgåendet med TU. Nu måste organisationen hitta nya strategier.

Hur ser framtidsplanerna ut för Sveriges Tidskrifter?
– TU var inte mogna för samgåendet men jag tror fortfarande på den idén. Den frågan är ju död nu, men om några år är situationen kanske annorlunda för TU. Vi håller på att mejsla ut en ny framtidsstrategi och har hjälp av en byrå i det arbetet. Än så länge är det i sin linda, så det finns inte så mycket att säga. Jag tror starkt på att utveckla fler samarbeten. Vi är till exempel väldigt måna om Utgivarna som bärare av pressetiken samt publicistiska frågor, men vi behöver finnas i sammanhang där våra branschspecifika frågor får utrymme.

Fler avsnitt
Fler videos