Samgående mellan branschorganisationer avbryts

5 december, 2019

Det blir inget samgående mellan TU och Sveriges Tidskrifter. Det står klart sedan TU – Medier i Sverige brutit avsiktsförklaringen om samgående.

Så sent som i april beslutade båda branschorganisationernas årsmöten att avsikten var att gå samman till en stor branschorganisation.

Men nu drar sig alltså TU ur, skriver Sveriges Tidskrifter i ett pressmeddelande. Ordföranden Helle Klein beklagar beslutet:

”Det är tråkigt att TU fattat det här beslutet. Vi inom Sveriges Tidskrifter är övertygade om att mediebranschen behöver mer samarbete och en stark enad röst inför alla de hot vår sektor och demokratin står inför. Både vad gäller hoten mot den svenska tryck- och yttrandefriheten, mot enskilda journalister likväl som hur vi ska hantera det faktum att de globala monopolitiska nätjättarna tar stora delar av branschens annonsintäkter.”

Hon fortsätter:  

”Vi hade gärna sett en kraftsamling och ett samgående med Tidningsutgivarna framöver och var beredda att fortsätta processen. Vi har också satsat både ekonomiska och personella resurser under en längre tid för att få till stånd en ny stark branschorganisation. Men tyvärr kom vi inte längre med TU.”

Journalisten söker TUs ordförande Victoria Svanberg.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies