Gå direkt till textinnehållet

Gällivare tar strid för offentlighet på nätet

Gällivare kommun tar strid för rätten att lägga ut offentligt material på Internet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kultur- och fritidschefen Lars Erik Johansson i uppgift att besvara Datainspektionens brev. Samtidigt har hemsidan ändrats så att protokoll och diarier bara kan läsas från svenska datorer.

Gällivare kommun tar strid för rätten att lägga ut offentligt material på Internet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kultur- och fritidschefen Lars Erik Johansson i uppgift att besvara Datainspektionens brev. Samtidigt har hemsidan ändrats så att protokoll och diarier bara kan läsas från svenska datorer.

Den 13 augusti krävde Datainspektionen nedrustning av Gällivares ovanligt matnyttiga kommunala hemsida (se artikel i Journalisten 21/97).

Kultur- och fritidschefen Lars Erik Johansson har byggt upp hemsidan med målet att stärka medborgarnas insyn i Sveriges till ytan största kommun.

Annons Annons

Alla diarier och samtliga nämnders protokoll fanns att tillgå över nätet.

Att publicera protokoll och diarier med namn utan tillstånd från Datainspektionen är ett brott mot datalagen (1972:289), menade dock Datainspektionen, som också hänvisade till sekretesslagen (7 kap 26 paragrafen) eftersom personuppgifterna skulle kunna användas för databehandling i utlandet.

Kommunalrådet Tage Palo(s) böjde sig till en början för Datainspektionen: diarier och nämndprotokoll plockades bort från hemsidan, bara protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelse fick ligga kvar.

Sedan den moderate kommunpolitikern Antero Ijäs engagerat sig för att alla uppgifter som kommunen sätter på pränt på papper också ska kunna publiceras på Internet svängde dock opinionen. Nu kan frågan komma att prövas ända upp i regeringen.

Datainspektionen tillåter kommunala nämnder att lägga ut protokoll om alla uppgifter som direkt pekar ut enskilda personer tvättas bort. Något som skulle göra informationen ganska meningslös enligt Lars Erik Johansson.

Bara svenska datorer

För att tillmötesgå sekretesslagstiftningen har Gällivare kommun ändrat hemsidans funktion på så sätt att kommunens protokoll och diarium numera bara kan läsas av datorer inom den svenska toppdomänen (.se).

Brevet från Datainspektionen och övrig bakgrundsinformation har Gällivare kommun samlat på hemsidan. Man har också startat ett diskussionsforum om offentliga handlingar på Internet.

Fler avsnitt
Fler videos