Gå direkt till textinnehållet

Fortsatt annonsras för lokaltidningarna

Reklaminvesteringarna i landsortspressen minskade med nästan tio procent under november, visar Sveriges Mediebyråers sammanställning.

Totalt under 2023 har landsortspressen tappat 21 procent i reklamintäkter.

Storstadspress har tappat 14 procent under 2023, men ökade något i november. Reklaminvesteringarna i kvällstidningarna minskade med 12 procent i november, och 10 procent ackumulerat under året.

Reklaminvesteringarna i kategorin tv har sjunkit med 15 procent under 2023, medan radio ökat med knappt fem procent.

Fler avsnitt
Fler videos