Gå direkt till textinnehållet

Fler lokalredaktörer och chefredaktörer i Dalarna

Fyra nya chefredaktörer ska rekryteras när Bonnier ritar om mediekartan i Dalarna. Samtidigt decentraliseras bevakningen ut till lokala redaktioner, och en redaktion som stängdes 2016 har öppnats igen.

Mittmedia, som i dag byter namn till Bonnier News Local, satsar på fler lokala reportrar i Dalarna. Ledningen föreslår att fyra nya chefredaktörer och ett tiotal fler reportrar på plats på bevakningsorter i Dalarna. Omorganisationen har ännu inte förhandlats.

​Den kanske mest dramatiska förändringen blir på Södra Dalarnes Tidning, som bevakar grannkommunerna Säter och Hedemora. När redaktionen i Hedemora stängdes 2016 blev SDT den enda tidningen i Sverige som saknade redaktionell närvaro i hela sitt bevakningsområde. I stället utgick de två SDT-reportrarna från Borlänge. Nu har SDT öppnat redaktionen i Hedemora igen och planen är att fem journalister ska utgå från den.

Borlänge Tidning föreslås utöka redaktionen i Borlänge från fyra till nio tjänster, Mora Tidnings redaktion i Mora ska enligt förslaget utökas från två till fem tjänster, och Nya Ludvika Tidning med två reportrar i Ludvika ska bli fem. I tjänsteutökningen ingår fyra nya chefredaktörer, en för varje titel.

När Journalisten i somras gjorde en roadtrip bland Dalarnas nedlagda lokalredaktioner i reportaget På spaning efter den tidning som flytt, uttryckte många läsare och journalister besvikelse över en försämrad bevakning av de orter som blivit av med sina redaktioner. Hoppet stod då till Avesta Tidning, där den nya ägaren Bonnier beslutat om en resursförstärkning från två till sex journalister. Det testet föll väl ut. De digitala prenumerationerna har ökat och minskningen i printupplagan har planat ut. Det är skälet till den nya satsningen.

Samtidigt har de snabba strategiförändringarna retat upp medarbetare.

Carl-Johan Bergman var chefredaktör för Dalarnas Tidningar från 2014 till 2018, sedan tillträdde han som redaktionell chef för hela Mittmedia. När Bonnier tog över blev han biträdande affärschef i Mittmedia, eller Bonnier News Local, som bolaget nu ska heta.

Han beslutade bland annat om stängningarna av redaktionerna i Malung 2015 och Hedemora 2016, och genomförde en redaktionell centralisering till Falun.

Carl-Johan Bergman, biträdande affärschef på Mittmedia, som nu byter namn till Bonnier News Local.

– Vi ser att satsningen har gett resultat i bland annat Avesta och i Ångermanland. Med engagerade journalister med lokal närvaro hoppas vi att kunna göra lokaljournalistiken ännu bättre för läsarna, och locka fler att prenumerera. Vår huvudstrategi för att trygga lokaljournalistiken är att öka våra prenumerationsvolymer och våra intäkter, säger Carl-Johan Bergman.

För fyra år sedan stängde du lokalredaktionen i Hedemora. Nu öppnas den igen. Hur förklarar du det?
– 2016 var situationen ansträngd, och Mittmedia, precis som många andra, satsade fortfarande på räckvidd digitalt vid sidan om sin mer klassiska affär. Vi jagade läsare på ett helt annat sätt än vad vi gör i dag, eftersom vi nu vet mer om vad våra lojala läsare vill ha och hur vi presenterar den lokaljournalistiken för att göra den attraktiv för både dem som redan är prenumeranter och för dem som förhoppningsvis kan bli sådana. Sen har Bonnier kommit in i bilden och det ger synergier som gör att vi kan utveckla verksamheten på ett annat sätt. Så jag pudlar inte, men gläfser lite glatt. Vägvalen som gjorts, görs och kommer att göras handlar alltid om att utifrån fakta och prognoser, men också övertygelse, göra förändringar som syftar till att trygga och stärka lokaljournalistiken framåt – i det är strategin densamma.

Så det var rätt att stänga redaktioner för fyra år sedan, men rätt att öppna dem igen nu?
– Fyra år är lång tid i den här branschen. Hur många digitala prenumeranter hade DN 2016? Kanske 1 000? Nu har de över 200 000. Vi har väldigt bra siffror för de digitala prenumerationerna, och det är detta som driver den här förändringen.

Det här är ju inte första gången journalisterna på Dalarnas Tidningar är med om först en centralisering, sedan en decentralisering. Det har skett flera gånger sedan 1995…
– Det har pågått sedan slutet av 1980-talet skulle jag säga, när Falu Kuriren och Borlänge Tidning med flera dalatitlar slogs ihop. Så i över 30 år. Ja, det har varit många förändringar, och alla beslut har kanske inte varit bra. Men varje beslut har fattats med de fakta som man hade då, och alltid i syfte att stärka lokaljournalistiken. 

Många av förändringarna på Mittmedia har varit smärtsamma för personalen. En del har blivit av med jobbet för att de har suttit på en driftsenhet som stängt, andra har omplacerats dit de inte vill. Flera personer har berättat för Journalisten att de blivit sjukskrivna i samband med sparpaket, och sedan accepterat avgångsvederlag.

För två år sedan berättade Nerikes Allehandas tidigare tidningschef Katrin Säfström för Journalisten om en respektlöshet mot personalen i samband med att Mittmedia år 2016 ”slaktade Promedia utan att ta reda på vad människor kunde”. Hon kunde inte ställa upp på den likformighet som Mittmedia eftersträvade på alla redaktioner.

Mittmedias stenhårda satsning på ”digitalt först” och centralisering är nu historia. I den lokala journalistsektionens verksamhetsberättelse, som Journalisten tagit del av, anas en viss syrlighet kring ledningens velighet, samtidigt som sektionsstyrelsen gläds åt att de nya ägarna verkar förstå det som facket förstod för länge sedan – att man behöver lokal närvaro för att kunna göra lokaljournalistik.

Borde inte ledningen av personalhänsyn avstå från snabba förändringar, när ni ändrar tillbaka så ofta?
– Det finns skäl att fundera över hur vi genomför förändringar och jag tycker att vi har lärt oss oerhört mycket det senaste åren. Vissa förändringar har varit enklare, andra mer smärtsamma. Min uppfattning är att journalisterna i Dalarna är förändringsbenägna och att det finns en förståelse för att man behöver anpassa organisationen när förutsättningarna plötsligt ändras. Och när exempelvis betalningsviljan för digitala prenumerationer visar sig vara stark, då omprövas tidigare beslut och man föreslår att jobba annorlunda, men med samma fokus: att göra unik originaljournalistik. Det är nog väldigt sunt. 

Fakta

Så decentraliseras Dalarnas Tidningar

Kommun Bemanning 2019 Bemanning 2020
Falun Falu Kuriren (45) Falu Kuriren (27)
Borlänge Borlänge Tidning (4), SDT (2) Borlänge Tidning (9)
Avesta Avesta Tidning (2) Avesta Tidning (6)
Ludvika Nya Ludvika Tidning (2) Nya Ludvika Tidning (5)
Hedemora Södra Dalarnes Tidning (0) Södra Dalarnes Tidning (5)
Mora Mora Tidning (2) Mora Tidning (5)
Malung-Sälen Falu Kuriren (0) Falu Kuriren (1)*
Säter Södra Dalarnes Tidning (0) Södra Dalarnes Tidning (0)
Vansbro Falu Kuriren (1) Falu Kuriren (1)
Älvdalen Mora Tidning (0) Mora Tidning (0)
Orsa Mora Tidning (0) Mora Tidning (0)
Rättvik Falu Kuriren (0) Falu Kuriren (0)
Gagnef Falu Kuriren (1) Falu Kuriren (1)
Smedjebacken Nya Ludvika Tidning (0) Nya Ludvika Tidning (0)
Leksand Falu Kuriren (2) Falu Kuriren (2)

*Saknar fysisk lokalredaktion ännu.

Fotnot: Siffrorna visar antal redaktionella tjänster på fysiska redaktioner på orter där det finns eller har funnits redaktioner de senaste tio åren.
Bemanning 2020 är till viss del genomfört, men i huvudsak arbetsgivarens förslag, som inte har förhandlats än.
SDT = Södra Dalarnes Tidning.

Fler avsnitt
Fler videos