Gå direkt till textinnehållet

Fler journalister sökte årets sommarjobb – GP löste bemanningen redan i februari tack vare ny strategi

Några mediearbetsgivare har fortsatt stora svårigheter att hitta journalistvikarier med rätt kompetens och erfarenhet inför sommaren – men flera ser en ljusning jämfört med förra årets krisläge. ”En av de lättaste somrarna någonsin”, enligt GP.

För två år sedan uppstod en så stor vikariebrist på Bonnier News att anställda uppmanades att ta ut mindre semester sommaren 2021. Förra året kallade Bonnier News till ett branschmöte dit även utbildningssektorn och myndigheter bjöds in för att ta fram planer för att diskutera de omfattande rekryteringsproblemen.

Vikariekrisen har lett till att några medieföretag har tagit fram nya strategier för att klara sommarbemanningen, och det verkar ha gett resultat. Det framgår av svaren på Journalistens sommarvikarieenkät som gått ut till ett tiotal medieföretag.

På Göteborgs-Posten startade man under året ett samarbete med institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet (JMG) under namnet GP Akademi. Det samarbetet har burit frukt, uppger Kari Hokkanen, administrativ redaktionschef på GP:

Annons Annons

– Bedömningen är att detta har varit bland de lättaste somrarna på länge att göra klart med vikarier, vi var också klara rekordtidigt med nyhetsredaktionen, i princip innan februari månads utgång. Mycket av detta tack vare GP Akademi. Det är fler sökande i år och vi uppfattar det som att många ser GP och Stampen som en attraktiv arbetsplats. Att GP blev årets dagstidning 2022 och har fått flera priser påverkar säkert. Det var svårare få tag i vikarier för några år sedan, säger Kari Hokkanen.

TV4 har fått in drygt 250 ansökningar på sin annons men en så stor andel av de sökande saknar journalistutbildning och erfarenhet att man måste jobba ”proaktivt med rekrytering och kompetensförsörjning under hela året”. Det uppger Erik T Larsson, personalredaktör på TV4 Nyheter och samhälle:

– Vi håller kontakt med talanger och bevakar när deras avtal löper ut hos andra arbetsgivare. Så de flesta av de cirka 80 vikarier vi har under sommaren har inte behövt söka, utan vi har rekryterat dem aktivt. De flesta har också jobbat som vikarier eller inhoppare hos oss även under våren, eller kommer att göra det under hösten.

TV4 utökar i år sin sommarbemanning och behöver ta in skrivande reportrar på ett sätt som de inte behövt tidigare.

– Vi tar in något fler i år jämför med förra året. Det beror på att vi har satsat på TV4.se som en komplett nyhetsdestination och behöver ha en stark bemanning där även under sommaren. Vi har också märkt att det är större efterfrågan hos vikarier på att själva vara lediga en del av sommaren. Det gör att vi behöver något fler personer på samma antal schemarader, säger Erik T Larsson.

Sommarjobbsansökningarna har mer än fördubblats på Marieberg Media på bara ett år, från 600 till 1 500, men det betyder inte att det inte funnits problem att hitta journalister rätt kompetens och erfarenhet, uppger verksamhetschefen Mathias Gurestam:

– Det är generellt en utmaning att hitta erfarna vikarier. Det har gått något lättare i år än förra året. Vi har fått fler ansökningar vilket betyder fler personer utan utbildning eller rätt kompetens, men också fler sökande med matchande kompetens.

På NTMs titlar i Östergötland har chefredaktörerna sett ett ökat söktryck. På Östgöta-Correspondenten inkom under våren 2023 totalt 65 ansökningar, jämfört med cirka 25 för ett år sedan.

– Det har gått väldigt smidigt i år, säger Correns chefredaktör Christer Kustvik.

På Västerviks-Tidningen brukar det sällan vara problem att hitta sommarvikarier – sommarstaden Västervik lockar en del, konstaterar chefredaktören Christoffer Nielsen. Inte heller i år har det varit svårt att hitta vikarier. Och antalet sökande har ökat.

– Vi ser allt fler ansökningar från människor som har lång erfarenhet i branschen, säger Christoffer Nielsen.

Malin Perk, chefredaktör på Folkbladet i Norrköping, uppger att det är svårt att svara på hur många som sökt, eftersom många även samtidigt har sökt till andra titlar i NTM-koncernen.

– Känslan är att det varit fler sökande inom NTM men precis som förra året så har de flesta sökande ingen erfarenhet av journalistik, säger Malin Perk.

Sveriges Radio har fortsatta problem att hitta vikarier, särskilt vikarier med digital kompetens, trots att antalet ansökningar ökat kraftigt jämfört med för ett år sedan – från cirka 1 700 till 2 700.

– Då våra verksamheter finns i hela Sverige så skiljer sig rekryteringsprocesserna åt beroende på var i landet vi genomför rekryteringen. Vissa orter har haft gott om sökanden, fler än vad som behövs, och på vissa orter finns inte lika många sökande och vi där märker att konkurrensen stundtals är ganska tuff mellan olika arbetsgivare, säger Claes Bertilson, presschef på Sveriges Radio.

– Just programledare och producenter är ett område där vi får jobba extra med rekryteringen. Det är lättare kring de större städerna. Vi försöker lösa det genom att flytta runt personer internt för att täcka vissa tjänster och jobbar på att ge rätt förutsättningar åt vikarier att kunna göra ett riktigt bra jobb. Det kan bland annat handla om att kunna erbjuda en handledare och en gedigen introduktion.

Har ni stött på några oväntade problem?
– Nej inte oväntade problem, men några kanaler, framför allt utanför storstäderna, upplever fortsatt en trend där det blir färre och färre sökande. Chefer uppger att de måste vara tidigt ute och erbjuda långa vikariat, alternativt specialanpassade scheman. Det i sig påverkar större redaktioner, till exempel Ekot som brukar låna in medarbetare från andra redaktioner och lokala kanaler under sommaren. I år har det varit svårare än tidigare för redaktioner att låna ut egna medarbetare mellan våra redaktioner under sommaren.

Både SR och SVT med verksamhet i hela landet har genom åren minskat vikariebehovet genom att redaktionerna lånar personal av varandra.

– Vi har sökt vikarier över hela landet, på vissa orter är det lättare än andra, generellt enklare i större städer och svårare på mindre orter, säger Catarina Wilson, kommunikationsansvarig på SVT.

Hur många som har ansökt om redaktionella sommarvikariat på SVT är oklart eftersom rekryteringen sker av flera olika chefer över företaget SVT.

På Aftonbladet tar man in färre sommarvikarier än förra året på grund av omorganisation, ändrade arbetstider och minskad produktion på vissa avdelningar. På varje tjänst finns cirka tio sökande, vilket kan tyckas mycket, men det är en enorm skillnad jämfört med för 10-15 år sedan.

2008 utlyste Aftonbladet 140 sommarvikariat och fick 4 000 ansökningar. I år utlyste Aftonbladet 45 sommarvikariat och fick 458 ansökningar.

Det kan tyckas som att 458 ansökningar räcker gott och väl för 45 tjänster, men de flesta som söker saknar utbildning och erfarenhet och funkar därför inte, och de som är kvalificerade söker andra vikariat, så om man är långsam i rekryteringen hinner någon annan före.

– Det blir allt färre sökande med rätt kompetens för varje år, säger Sara Brehmer, personalkoordinator på Aftonbladet.

På Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad i Umeå tar man in 30 redaktionella sommarvikariat och har fått 81 sökande via sin ansökningsportal och cirka 15 ansökningar från journalister som jobbat tidigare somrar eller varit inhoppare under året.

Har det varit enkelt att hitta rätt kompetens bland de sökande?
– Både ja och nej. Man hoppas ju alltid att någon erfaren nattchef eller webbredaktör ska söka, men det är inget man kan räkna med. När det gäller reportrar viker vi alltid ett antal platser till de som fortfarande är i utbildning och de som hjälpt oss som inhoppare under året, säger Gunnar Falck, administrativ redaktionschef på VK och VF.

Fakta

Så många har sökt vikariat sommaren 2023

Medieföretag Antal vikariat Antal ansökningar (förändring)*
Marieberg Media** 470 1 515 (+900)
Sveriges Radio ca 200 2 700 (+1 000)
Göteborgs-Posten ca 50 163 (iu)
Aftonbladet 45 458 (iu)
Sveriges Television ca 30 oklart
Folkbladet 2 oklart
Östgöta-Correspondenten  10 65 (+40)
Norrköpings Tidningar 15 73 (+38)
Västerviks-Tidningen 5 ca 20 (+16)
TV4 ca 80 ca 250 (±0)
Västerbottens-Kuriren*** 30 ca 100 (iu)

* Förändring jämfört med 2022. iu = ingen uppgift för 2022.
** Bonnier News interna bemanningsföretag.
*** Västerbottens-Kuriren samt Västerbottens Folkblad.

Fler videos
Fler avsnitt