Gå direkt till textinnehållet

Läsarintäkterna ökade 2022 – tack vare den digitala läsaraffären

Morgonpressen ökade 2022 sina läsarintäkter med två procent jämfört med 2021, visar statistik från Tidningsutgivarna. Tryckta tidningar står fortsatt för tre fjärdedelar av läsarintäkterna.

De digitala läsarintäkterna stod för nästan var fjärde krona, och storstadspressen ökade sitt digitala försprång jämfört med landsortspressen.

– Utvecklingen av den digitala läsaraffären är väldigt positiv, inte minst i ljuset av det alltmer utbredda ekonomiska krismedvetandet. Men det är oroande att tre fjärdedelar av läsarintäkterna fortfarande är knutna till print. Stigande papperspriser och en försämrad distribution runt om i landet utgör ett hot mot medborgarnas möjligheter att ta del av fri och oberoende journalistik i tryckt form, säger Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna (bilden), i ett pressmeddelande.

Fler avsnitt
Fler videos