Expressen klandras för artikel om gängledare

24 maj, 2019

MEN-beslut Expressen klandras för att ha åsidosatt god publicistiskt sed. Detta efter en artikel om en gängledare som attackerats inne på en anstalt. Nämnden menar att tidningen i flera veckor misslyckats med att rätta en felaktig bildtext som pekat ut mannen.

Det var i februari förra året som Expressen publicerade en artikel om en morddömd intagen på Hallanstalten som attackerat en intagen gängledare med ett föremål och skadat denne svårt.

Kort efter publicerades också en artikel till där det står att anstalten kände till att mördaren kunde vara farlig, med namn och bild på den morddömde. Tidningen återberättade ungefär samma omständigheter om händelsen i den andra artikeln, bland annat att den skadade gängledaren hade blivit liggande på sjukhus till lördagen. Artikeln illustrerades bland annat med bildtext på den namngivne, livstidsdömda gängledaren.

I slutet av artikeln fanns en rättelse. Den har åtminstone funnits i två versioner, skriver PON i sitt beslut.

Den första rättelsen handlade om att det framkommit fler uppgifter och därför har namnet tagits bort från artikeln. Den andra rättelsen handlade om att det i själva verket var ”en annan person som attackerades varför namnet tagits bort från artikeln.”

Amälaren är samma man som beskrivs som gängledare i artikeln och alltså felaktigt pekades ut som offer vilket han också påpekar. Tidningen hade senare ändrat artikeln, men hans namn var alltjämt kvar i bildtexten.

Inte heller hade hans namn nämnts i rättelsen vilket gjorde det oklart för anhöriga att det inte var han som drabbats. Anhöriga var oroliga då de trodde han var allvarligt skadad, eftersom han i medier under en tid kallats både ”gangsterledare” och ”gangsterboss” – vilket gjorde att anhöriga förstod att det handlade om honom. Eftersom han sitter inne på säkerhetsanstalt kunde de inte kontakta honom på lång tid.

Expressen menar i sitt svar att så snart de fick kännedom att det rådde tveksamheter om uppgiften togs namnet bort. Den rättade artikeln infördes redan efter några timmar. De medger att bildtexten inte följde med, utan den togs bort senare.

Tidningen beklagar misstaget men vill ändå framhålla att huvudartikeln innehöll en rättelse, som hade förtydligats ytterligare, och placerats direkt efter ingressen. 

PO menar i sin bedömning att det som anhörig är tufft att få information om att en närstående blivit skadad genom media, samt att Expressens rättelse inte är tillfredställande eftersom mannen alltjämt var namngiven i bildtexten. Men PO avskriver ändå ärendet mot bakgrund av att ”det kritiska skedet var över när uppgifterna publicerades”. 

En annan faktor för PO är att inga kränkande uppgifter om anmälaren publicerats.

Efter att anmälaren överklagat POs beslut går dock Pressens Opinionsnämnd på anmälarens linje.

”Expressen har dröjt flera veckor med att rätta bildtexten. Dessutom har rättelsen inte getts en tydlig utformning. Pressens Opinionsnämnd finner därför att tidningen ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed”, skriver nämnden i beslutet.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies