Gå direkt till textinnehållet

Efter bråken bland fackliga frilansare – nya regler ska minska konflikter

En ny rapport från Journalistförbundet pekar ut ersättningssystemet som en drivkraft bakom konflikter inom förbundets frilansarbete. Nu föreslås en ny ersättningsmodell. ”De nuvarande systemen är dysfunktionella”, säger Kent Werne, som gjort rapporten. 

I en ny rapport från Journalistförbundet föreslås att de som engagerar sig fackligt i frilansklubbar och sektioner ska få fasta arvoden eller schablonersättning i stället för ersättning per timme. Det då dagens system ska ha eldat på konflikter som präglat frilansarnas fackliga arbete.

”Arvodestvister har ju varit en ingrediens i alla konflikter, allt från att man inte tycker att man fått tillräckligt betalt till att man tycker att andra har saltat notan och fått för mycket betalt”, säger en av de som intervjuats till rapporten.

Rapporten är skriven av journalisten Kent Werne, som har intervjuat ett tjugotal personer under arbetets gång och tycker att han fått en tydlig bild efter att ha pratat med frilansar som är fackligt engagerade. 

Annons Annons

– De nuvarande systemen för ersättning till förtroendevalda är dysfunktionella. Många av de jag har intervjuat till rapporten har beskrivit systemen som krångliga, ojämlika, otydliga, ineffektiva och inte minst konfliktskapande, säger Kent Werne och fortsätter: 

– Efter att ha granskat hur det fungerar kan jag inte annat än hålla med dem jag intervjuat.

Konflikterna ska enligt Kent Werne inte alltid bottna i ekonomiska frågor, det rör sig ofta om personkonflikter. Men arvodesfrågorna har eldat på konflikterna.

Enligt Kent Wernes förslag ska de som tar på sig fackliga uppdrag inom frilansorganisationerna få en på förhand bestämd ersättning. Högst arvode föreslås ordföranden för Frilans Riks få, som ska få motsvarande en halvtid i ersättning. Övriga styrelseledamöter föreslås få ett mindre belopp.

– Det för att göra det möjligt för ordföranden att genomföra sitt jobb på ett bra sätt. Dagens system gör det också svårt för exempelvis den som funderar på att ställa upp som ordförande att överblicka vad rollen innebär, säger Kent Werne.

Enligt ett räkneexempel i rapporten skulle ersättning vara fyra basbelopp per år till ordföranden, vilket motsvarar 210 000 kronor 2023. Det är inte helt klart vad ordföranden fått i ersättning tidigare, då det inte är tydligt vad som är ersättning för arbetet som ordförande och vad som har varit ersättning för andra uppgifter. 

– Men det här förslaget är inte baserat på vad de får idag, utan vilket jobb jag tycker de ska göra och få ersättning för framöver, säger Kent Werne. 

Rapporten innehåller även andra förslag. Bland annat föreslås att all ersättning till de frilansar som engagerar sig fackligt i de olika sektionerna ska bli enhetliga. I dag skiljer sig ersättningen åt mellan olika distrikt, och vissa får ingen ersättning alls. 

– Det har skapat en känsla av att det inte är rättvisa villkor för den som ska engagera sig fackligt. Det har också gjort det svårt att få folk att engagera sig där ersättningen är låg eller inte ges alls, säger Kent Werne.

De olika sektionerna inom Journalistförbundets frilansverksamhet har också olika avgifter från medlemmarna. Enligt Kent Wernes rapport föreslås dessa slopas och ersättas av höjda avgifter till Frilans Riks, och att de pengarna sedan fördelas mellan sektionerna.

Dessutom föreslås att mer resurser skjuts till från Journalistförbundet till det frilansfackliga arbetet. I dag finns det en heltid och en 60-procentig tjänst som arbetar med frågorna centralt. Den som jobbar deltid föreslås gå upp i tid. 

– Det är inte en jätteförändring men det skulle innebär en eller två ytterligare dagar för en person som kan hjälpa och stötta frilansklubbarna i sitt arbete, säger Kent Werne. 

Hur tror du rapporten kommer att tas emot?
– Jag hoppas att de förslag som finns med diskuteras öppet och seriöst. Att man utifrån förslagen kan föra en dialog som resulterar i beslut på nästa kongress, säger Kent Werne och lägger till:

– Jag tror inte att det här blir en hyllvärmare, utan att det kommer att komma ut något av det här.

Läs vår intervju med Frilans Riks ordförande Henrik Simonsen om Kent Wernes rapport här.

Läs mer:
Frilansars medlemsavgifter gick till interna bråk
Används pengarna till rätt saker? – Jag vet faktiskt inte
Bråket fortsätter i Frilans Riks – ”Tar fokus från det fackliga arbetet”

Fler avsnitt
Fler videos