Gå direkt till textinnehållet

DN-reportern om att granska skogsindustrin: ”Ett minfält”

Lisa Röstlund, reporter på DN, har i flera artiklar granskat den svenska skogsindustrin. Det har inte alltid varit en dans på rosor. ”Jag har jobbat som journalist i snart 20 år och granskat allt från vården till skolan, högerextrema grupper och hedersförtryck, men aldrig varit med om att bli så hårt kritiserad från olika håll”, säger hon. 

Sedan vintern 2020 har Lisa Röstlund granskat skogsindustrin. Bland annat handlar det om avslöjanden kring de nära kontakterna mellan skogsforskare och skogsindustrin. Hur generaldirektören på Skogsstyrelsen – som kom direkt från skogsnäringen – själv köpt skog under tiden som GD och ändrat resultat av miljömål, eller hur forskare synkroniserat publiceringen av en rapport med näringslivet.

Men också hur hon som journalist själv utsatts för granskning efter att hon valt att titta på skogsindustrin. Exempelvis betalade branschorganisationen Skogsindustrierna 80 000 kronor till Näringslivets medieinstitut (NMI) för en kritisk rapport om hennes gräv.

– Jag har jobbat som journalist i snart 20 år och granskat allt från vården till skolan, högerextrema grupper och hedersförtryck, men aldrig varit med om att bli så hårt kritiserad från olika håll. Skogsnäringen är ett minfält, med starka intressen kring sig, säger Lisa Röstlund.

Att det också finns journalistkollegor som snappat upp kritiken från NMI och kommit med egna kritiska utspel i sociala medier menar Lisa Röstlund är problematiskt, och någonting som vi behöver prata om i branschen.

– Näringslivets medieinstitut har ett namn som klingar objektivt, men finansieras av Svenskt Näringsliv. De har alltså fått betalt av skogsindustrin för att granska min granskning, vilket man måste ha med sig. Att man som journalist måste förhålla sig till en lobbyorganisation som kan tolkas som objektiva är en nyordning som vi måste lära oss navigera kring, menar Lisa Röstlund.

Det som har överraskat henne mest under arbetet är hur svårt det har varit att sortera i fakta när hon arbetat med researchen.

– Även skogsforskningen finansieras till stor del av skogsnäringen, flera framstående forskare sitter i styrelser för bolag som verkar inom industrin eller konsultar för skogsbolag, säger hon.

I juni kommer Lisa Röstlund med en bok där hon fördjupar sig i just det här.

– I boken intervjuar jag flera forskare som har presenterat olika resultat som inte är fördelaktiga för skogsnäringen. De berättar hur de har blivit utmobbade av kollegor eller utmanövrerade. Flera beskriver att de upplever Skogsstyrelsen som en myndighet som har tagits över av näringsföreträdare, fortsätter hon.

Har journalistiken varit för dålig på att syna skogsindustrin?
– Skogen är en viktig del av vårt land, som täcker två tredjedelar av landets yta. Vi vet att skogen inte kommer räcka till allt vi vill ha den till, som råvara, för bevarandet av biologisk mångfald eller rekreationsområde, så ja det är konstigt att vi inte har granskat det här mer.

Under Gräv 22 i Luleå föreläser Lisa Röstlund om sina erfarenheter. 

Fler videos
Fler avsnitt