Gå direkt till textinnehållet

Dispyt med SJFs styrelse Nejman hoppar av

Fredrik Nejman lämnar Journalistförbundets styrelse. Orsaken är att han sökt tjänsten som chefredaktör på Journalisten. Enligt honom sanktionerade styrelsen först hans ansökan, för att sedan göra en kovändning.

Fredrik Nejman lämnar Journalistförbundets styrelse. Orsaken är att han sökt tjänsten som chefredaktör på Journalisten. Enligt honom sanktionerade styrelsen först hans ansökan, för att sedan göra en kovändning.

– Jag ringde upp Håkan Carlson i slutet av augusti och sa att jag var intresserad av tjänsten. Han blev lite förvånad, men sa bara att det var intressant och bad mig skicka in lite papper där jag berättade vad jag ville göra med tidningen, säger Nejman.

I samband med ett styrelsesammanträde för två veckor sedan tog han upp saken med kollegerna i styrelsen.

Annons Annons

– Några skruvade på sig och tyckte att jag satte dem i en svår sits. Att medlemmarna skulle kunna kritisera FS för korruption, eller att vilja placera någon som var okritisk mot förbundsledningen på chefredaktörsstolen.

– Jag hävdade att det var en facklig rättighet att alla medlemmar ska kunna behandlas lika, och att jag som sökande inte skulle särbehandlas, varken positivt eller negativt, bara för att jag satt i styrelsen.

– Under mötet ställde sig också styrelsen positiv till att jag kunde få jobbet, säger han.

Därför kom det som en kalldusch för honom när frågan i måndags på nytt togs upp i styrelsen av rekryteringsgruppen.

En majoritet av ledamöterna ansåg det omöjligt att ge jobbet som chefredaktör på Journalisten till en styrelseledamot.

– När jag sedan hypotetiskt frågade hur de skulle ställa sig om jag avgick ur FS svarade flera att det enbart skulle förvärra saken för mig.

Nejman tycker att styrelsen gjort en kovändning, och att styrelsens valhänthet i frågan gjort det omöjligt för honom att sitta kvar.

– Man har inte kört med öppna kort. Men tar man ett beslut för att sedan bara ändra på det fungerar det inte för mig att sitta kvar.

SJFs förbundsordförande Håkan Carlson tycker att det är tragiskt att Fredrik Nejman valt att lämna sitt styrelseuppdrag.

– Hans sätt att se på saker behövs verkligen, och vi har vädjat till honom att sitta kvar, säger Carlson.

Carlson menar att FS visserligen inte har något formellt hinder mot att sittande ledamöter söker tjänster inom förbundet, men att Nejman borde ha förstått att hans ambition skulle möta motstånd.

– Jag sa till honom i telefon att detta inte var problemfritt, men ville vänta till styrelsemötet, och inte säga något enskilt i frågan. Av principiella skäl måste vi i styrelsen fråga oss hur lämpligt det är att en ledamot söker och eventuellt får tjänsten som chefredaktör på Journalisten. Kan det ifrågasätta tidningens oberoende inför medlemmarna, påverka deras förtroende för FS? Nu tyckte en klar majoritet att den risken fanns.

Vice ordförande Lilian Ottosson tycker inte heller att FS gjort någon helomvändning i frågan, då man aldrig tagit ställning till Nejmans ansökan.

– Jag upplevde det som att vi påbörjade en diskussion om hans lämplighet som kandidat utifrån hans styrelseuppdrag, och att den diskussionen aldrig avslutades.

– Först i måndags togs ett beslut, och en majoritet av ledamöterna tyckte det var olämpligt att en FS-ledamot får tjänster inom förbundet.

Nejman delar inte Ottossons tolkning.

– Det var en fri diskussion på det första mötet, men alla tyckte till och ingen motsatte sig min ansökan, även om några var tveksamma. Jag har talat med en annan ledamot som har samma minnesbild som jag. Jag tycker de är ryggradslösa när de säger så här.

Fler avsnitt
Fler videos