Gå direkt till textinnehållet

Var tredje journaliststudent hoppar av studierna

Samtidigt som vikariebristen växer är det färre än normalt som fullföljer sina journaliststudier. ”Det har varit ett extremt år och det kan finnas en pandemieffekt”, säger Kajsa Falasca, prefekt vid MKV på Mittuniversitetet.

Hösten 2019 skrevs 235 studenter in på första terminen av de treåriga journalistprogrammen på Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Mittuniversitetet i Sundsvall och Södertörns högskola. Vårterminen 2022 är 161 av dem fortfarande inskrivna, och många av dem befinner sig just nu ute på praktik på landets redaktioner och ska ta examen i juni.

74 av de som började studera journalistik för tre år sedan, 31 procent, har antingen avbrutit studierna eller missat att nå studiekraven för att få fortsätta på programmet.

Mittuniversitetet i Sundsvall. Foto: Sandra Pettersson

Av de institutioner som besvarat Journalistens frågor har journalistutbildningen på Mittuniversitetet i Sundsvall störst andel avhopp. Nästan hälften av journaliststudenterna, 16 av 35, har lämnat utbildningen.

– Det har varit ett extremt år och det kan finnas en pandemieffekt. Det är inte lika många som hoppat av tidigare, eller bland dem som börjat studierna 2020 eller 2021, säger Kajsa Falasca, prefekt vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) på Mittuniversitetet.

MKV har också en ettårig påbyggnadskurs i journalistik, som från och med i höst blir en distanskurs. Tidigare har den varit campusbaserad.

– Vi har märkt att fler efterfrågar möjligheten att plugga på distans, och det kan bero på att man vant sig under pandemin. Vi har betydligt fler sökande till den kursen än tidigare. Generellt har ju antalet sökande till journalistutbildningarna minskat de senaste tio åren, så det här är ett välkommet trendbrott, säger Kajsa Falasca.

Södertörns högskola. Foto: Tomas Ohlsson

Södertörns högskola erbjuder två olika treåriga journalistprogram: Journalistik och digitala medier (JDM) och Journalistik med samhällsstudier (JMS). Av de 80 som skrevs in på något av programmen den första terminen hösten 2019 är 56 kvar sista terminen. 30 procent har hoppat av.

– Vi har sett en ökad genomströmning av antalet studenter under pandemin, tack vare distansundervisningen. Det gäller framför allt i de teoretiska ämnena på JMS. Men ökningen är inte jättestor. Vi har också sett att många studenter har mått dåligt på grund av distansundervisningen, så pandemin har inte bara haft positiva effekter på genomströmningen. Så det är, som du förstår, mycket svårt att dra några allmänna slutsatser kring detta, säger Malin Picha Edwardsson, avdelningsföreståndare och ämnessamordnare på journalistutbildningen på Södertörns högskola.

JMK, Stockholms universitet. Foto: Tor Johnsson

På JMK vid Stockholms universitet antogs 64 studenter till journalistutbildningen hösten 2019, 46 av dem är fortfarande registrerade på kandidatkursen våren 2022. Hälften av de som inte längre är inskrivna har inte kunnat påbörja den sjätte och sista terminen på grund av att de inte klarat poängen på föregående kurser.

– Vi ser ”avhopp” som knepig term eftersom vissa studenter tar ofullständigt antal poäng men kan återkomma och avsluta, men det förefaller ligga på 25-30 procent som inte blir klara inom utsatt tid under sex terminer. Kullen som började höstterminen 2019 drabbades också av pandemin vilket gav distansmoment på annars praktiska moment. Att studenterna ändå fullföljer i så hög grad inom utsatt tid ser vi som mycket positivt, säger Henrik Schröder, studierektor för journalistikprogrammet på JMK.

JMG, Göteborgs universitet. Foto: Tor Johnsson

På JMG vid Göteborgs universitet har 29 procent av studenterna på journalistprogrammet hoppat av sedan starten för tre år sedan. De flesta avhoppen sker redan under första terminen, och därför har man på JMG börjat göra ”överintag” till journalistutbildningen, uppger Monica Löfgren Nilsson, prefekt på JMG.

– Avhopp på utbildningen är definitivt ett problem, ett problem som vi delar med övriga universitetsutbildningar och som har ökat. Sannolikt har pandemin bidragit, inte minst på journalistutbildningen. De anledningar till avhopp vi känner till är i huvudsak två: att utbildningen inte var vad man trodde, eller personliga skäl, säger Monica Löfgren Nilsson.

Annika Bergström, proprefekt på JMG, instämmer:

– Det är precis som Monica säger, det sker ganska stora avhopp på första terminen, därför gör vi överintag. Avhoppen minskar sedan allt eftersom utbildningen pågår. Detta är mönster som liknar andra utbildningar. Mönstret för kandidatprogrammet i journalistik ser likadant ut som för genomsnittet av programutbildningar på Göteborgs universitet. Utbildningen utmärker sig alltså inte jämfört med andra utbildningar, säger Annika Bergström.
 

Fakta

Utbildningsort Inskrivna ht19 … varav kvar vt22 Andel avhopp
Sundsvall 35 19 46 procent
Göteborg 56 40 29 procent
Stockholm 64 46 28 procent
Södertörn 80 56 30 procent

Fotnot: Treåriga journalistutbildningar finns även i Kalmar och Umeå. Dessa utbildningar har inte svarat på vår enkät.

Fler avsnitt
Fler videos