Gå direkt till textinnehållet

Få hoppar av Linnéuniversitetets journalistutbildning

Flera av journalistutbildningarna har märkt av att antalet studenter som inte fullföljer utbildningen har ökat, vilket Journalisten berättat om tidigare. Det gäller inte Linnéuniversitet i Kalmar där antalet studenter som slutför utbildningen ligger på oförändrat hög nivå.

Av 63 studenter som påbörjat journalistutbildningen 2019 på Linnéuniversitetet finns 55 kvar i programmet 2022. Cirka 13 procent av studenterna har slutat. Vilket kan jämföras med exempelvis journalistutbildningen i Sundsvall där man haft 46 procent som hoppat av. Statistiken för avhoppade studenter har sett i stort sett likadan ut de senaste tio åren för Linnéuniversitetet

– Det är väldigt glädjande siffror, säger Anja Kalin, prefekt vid Institutionen för medier och journalistik vid Linnéuniversitetet.

Vad tror du det beror på att ni behåller så pass många studenter?
– Jag tror att en delförklaring är att vi har väldigt bra tekniklokaler där vi kan testa allting fullt ut. Våra program har hälften av undervisningen i journalistik och hälften i medieproduktion. Studenterna har möjlighet att praktiskt utöva det som de teoretiskt lär sig. Vi har tv-studios och radiostudios, den delen är väldigt välutvecklad och påkostad här.

Annons Annons

Hon berättar att mycket av verksamheten bedrivs på själva campus.

– Studenterna är här flera dagar per vecka.

Enligt Anja Kalin anstränger man sig också för att lära känna studenterna personligen.

– När jag haft en kurs så kan jag alla namnen på dem jag haft i en klass. Det gör att de känner sig sedda, det tror jag gör jättemycket. De kan ringa eller skicka ett mejl, och vi vet på en gång vem det handlar om.

Under pandemin när mycket av undervisningen skedde på distans var det flera av de så kallat ”svaga studenterna” som fick det jobbigare, berättar hon.

– Det märktes. De ”starka studenterna” spelade det ingen roll för. Men vi hade även en hel del undervisning på plats och fick dispans från rektor att genomföra vissa moment på universitetet i mindre grupper.

En annan faktor som hon tror kan påverka att fler fullföljer utbildningen är att man valt att lägga in momentet med C-uppsats under termin fem, istället för termin sex som man gör på de flesta andra universitet och högskolor.

– Sista terminen har vi medieproduktion på schemat. Det gör att om de inte kommer i mål med sin C-uppsats under termin fem så försvinner de inte bort från universitetet utan är kvar och har möjlighet att komplettera sin uppsats när de ändå är här. Det tror jag också gör mycket.

– Men man kan ju aldrig styra allt, det är ju människor och en del väljer fel utbildning, det händer saker i livet. Ett visst bortfall måste man räkna med.

Fler avsnitt
Fler videos