”Det är upp till ägarna om jag kan sitta kvar”

6 december, 2017

FOTO: Maja Suslin/Scanpix #metoo Trots bristerna som kommer fram i TT Nyhetsbyråns utredning om sexuella trakasserier på företaget, är VD Jonas Erikssons slutsats att det inte finns några enskilda chefer som har begått sådana misstag att de ”måste avlägsnas från sin tjänst”.

Händelserna med mannen som i TT Nyhetsbyråns utredning pekas ut för sexuella trakasserier har alla skett under Jonas Erikssons tid som VD. Till Journalisten säger Eriksson att företaget framåt kommer att jobba med kommunikation både uppåt och nedåt i chefsleden så det blir tydligt vem som är ansvarig för vad.

Bland annat ska TT utbilda både personal och chefer kring vad man kan och bör göra om man utsätts eller om man har personalansvar. Alla chefer ska även få ett slags ”sign-on”-kontrakt där man får skriva under på att man tar på sig ansvaret för sitt agerande i den här typen av händelser.
– Då ges man också möjligheten som chef att säga nej, när man ska till att skriva på ett sådant papper. Tidigare har det här funnits i våra policys men nu tar vi ett steg längre, säger Jonas Eriksson.

Jonas Eriksson uppger för Journalisten att han innan #metoo-avslöjanden och den interna utredningen bara har känt till ett fall av trakasserier där en skriftlig varning utdelades till mannen.
– I övrigt ingenting, säger Eriksson.

Att företaget har brustit står klart. Vad har du för ansvar?
– Det är ju fullständigt självklart att jag har det yttersta ansvaret, ett stort ansvar, men också ett stort ansvar för att det här inte ska kunna ske igen. Dock med stor respekt för att har man en arbetsplats med 200 anställda så vore det naivt att tro at man inte ska ha incidenter. Men dessa ska hanteras bättre.

Kan du sitta kvar?
– Det är inte min fråga, det är en fråga för ägarna. Jag känner att jag har fullt förtroende från dem men ytterst är det dem som äger frågan.

Klart är ju att chefer som fått ta emot den här informationen har brustit, både i att vidta rätt åtgärder, och att de inte fört informationen vidare varken till dig eller klubben. Kan de/den chefen sitta kvar?
– Det är givetvis väldigt många personer som har varit involverade och det är en stor utredning vi har gjort. Det finns fel gjorda, som ligger hos väldigt många personer, som dessutom har hänt under många år och skett samtidigt som vi har genomfört två stora omorganisationer. Min bedömning och slutsats är att det inte finns något enskilt fel av den karaktären att det skulle föranleda att någon ska avlägsnas från sin tjänst.

Vad händer med mannen?
– Det är ett enskilt personalärende som vi inte kan prata om i medier. 

Relaterade artiklar
#metoo

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies