Gå direkt till textinnehållet

Dala-Demokraten fälldes för personpåhopp på platschef

En tidigare medarbetare fick i Dala-Demokratens nyhetsartikel kalla en platschef för ”en okunnig maktgalen unge”. DD fälls av MEN.

I ett reportage i tre delar om problem i mammografiverksamheten på en viss ort lät Dala-Demokraten en tidigare medarbetare, som var kritisk till att inte få jobba kvar, uttala sig om situationen där. Han uttryckte sig grovt och kränkande om den nuvarande platschefen, som kallades ”en okunnig och maktgalen unge”.

Platschefen fick kommentera kritiken, men inte i samma artikel. Platschefen anmälde publiceringen till Allmänhetens Medieombudsman, MO, som slår fast att citatet är förminskande och kränkande.

”[N]är en tidning publicerar en persons uppfattningar måste medie­etiska principer iakttas. Genom att publicera citatet har tidningen övergått från att återge kritik av anmälarens yrkesutövning till att publicera ett rent personangrepp. Trots allmänintresset och anmälarens position som platschef ska hon inte behöva tåla vad som helst. Tidningen hade kunnat få fram poängen i [..]s kritik mot verksam­heten även utan att förmedla vad han tyckte om anmälarens person”, skriver MO.

Mediernas Etiknämnd är enig med MO och klandrar Dala-Demokraten för att ha åsidosatt god publicistisk sed genom att publicera ett kränkande personligt omdöme om platschefen.

Fler avsnitt
Fler videos