Gå direkt till textinnehållet

Bråk om nye chefen på SVT i Göteborg

Ledningens förordande av Gunnar Carlsson till ny chef för SVT Göteborg har fått fackklubbarna att ilskna till. Efter en gemensam protest från både SIF- och SJF-klubbarna till VD Sam Nilsson där de menar att de utestängts från rekryteringsprocessen svarar Nilsson klubbarna.

Ledningens förordande av Gunnar Carlsson till ny chef för SVT Göteborg har fått fackklubbarna att ilskna till. Efter en gemensam protest från både SIF- och SJF-klubbarna till VD Sam Nilsson där de menar att de utestängts från rekryteringsprocessen svarar Nilsson klubbarna.

Via e-post skriver Nilsson att han förordat nuvarande chefen för dramaavdelningen vid SVT i Göteborg, Gunnar Carlsson, i god tid och att detta skett i samråd med ledningsgruppen där. Han är irriterad över att man gått ut i medierna och tycker att fackklubbarna skulle ha kommit med egna förslag på kandidater om de var intresserade av att ledningen skulle ta ställning till deras åsikter i rekryteringsfrågan.

– Men så är vi inte vana att det ska gå till, säger SJFs sektionsordförande Agneta Behlin-Kildén. Tidigare har vi blivit tillfrågade om att komma med förslag, eller att närvara på en hearing med kandidater. Vi har sedan årsskiftet vetat att ett chefsbyte varit aktuellt till hösten, och frågat ledningsgruppen om man bedrivit rekryteringsarbete. Svaret har hela tiden blivit nej och att ärendet legat på Sam Nilsson bord.

Enligt Behlin-Kildén visar det sig nu att ledningsgruppen i Göteborg haft sex möten där chefsfrågan behandlats och att Sam Nilsson varit närvarande på tre av dem. Det hade varit ett bra tillfälle att ta kontakt med personalen, menar hon.

– Vi har protokoll från MBL-förhandlingar där vi frågar om det finns någon kandidat och får svaret nej. En förhandling hölls bara två dagar innan Carlsson förordades och även då svarade man nej. När vi i efterhand frågade den chefen om varför han svarat nej på frågan sa han att han haft tystnadsplikt i ärendet.

Gunnar Carlsson har hittills vägrat svara på frågor från facket innan han tillträtt, bland annat om varför han accepterat jobbet och vad han vill åstadkomma.

– För oss journalister är Gunnar Carlsson ett oprövat kort, då han enbart jobbat med drama och film. Det här skapar onödigt misstroende och oro, säger Agneta Behlin-Kildén.

Hon är rädd att utnämningen kan vara ett led i en framtida strategi från ledningens sida att renodla SVT Göteborgs verksamhet till att främst producera för SVT Drama. Att Carlsson ska ha sagt att han ämnar sitta kvar på sin nuvarande tjänst samtidigt som han blir regionschef minskar inte direkt den oron, säger hon.

– Det känns som att ledningens budskap är att vi inte ska lägga oss i chefsfrågor, och att det har vi inte med att göra. De har ljugit och vilselett oss och visat en rent anti-facklig attityd, tycker hon.

Informationchefen Jan-Olof Gurinder säger att det inte är facket som tillsätter chefer på SVT, och att man följt de regler och principer som gäller för tjänstetillsättningen. Att den lokala ledningsgruppen hela tiden sagt att de inget vet eller inte lämnat information om ärendet till klubbarna tycker han heller inte är något att orda om.

– Det här har varit en sak för VD att ta ställning till, så det är inte konstigt att de inte kunnat lämna några svar. Men att det förekommit ett rekryteringsarbete har klubbarna känt till hela tiden.

Varken Gunnar Carlsson eller Sam Nilsson vill uttala sig i Journalisten.

Fler avsnitt
Fler videos