Gå direkt till textinnehållet

Bjudresor kan ses som mutor

-Att åka på bjudresor är emot de etiska reglerna. Jag utesluter inte att vi kommer att granska de här fallen. Det säger Lilian Ottosson, ordförande i SJFs yrkesetiska nämnd.

-Att åka på bjudresor är emot de etiska reglerna. Jag utesluter inte att vi kommer att granska de här fallen.

Det säger Lilian Ottosson, ordförande i SJFs yrkesetiska nämnd.

En journalist ska inte ta emot gratisresor “eller annan förmån i och utanför tjänsten som kan misstänkliggöra ställningen som fri och självständig journalist”.

Det framgår av journalistförbundets etiska yrkesregler.

Många datajournalister anser att deras artiklar inte på något vis påverkas av om de åkt med på en bjudresa eller inte.

-Jag tror att man påverkas medvetet eller omedvetet om man åker på såna här resor. I ett läge där det gäller att vara kritisk kanske man väljer att hålla igen, menar Lilian Ottosson.

-Blotta misstanken att journalisten inte är oberoende är skäl nog att säga nej till mutresor.

En del tidningar säger att de inte skulle ha råd att bevaka vissa frågor om de tvingades betala resorna med pengar ur egen ficka. För att inte bli förbisprungna av konkurrenterna väljer de att låta sig bjudas.

-Man bör avstå även om det kan vara svårt. Jag tycker att branschen ska ta ett gemensamt beslut att stå emot sådana här erbjudanden.

Yrkesetiska nämnden får ofta höra att journalister erbjuds olika typer av gåvor.

-Vi har till exempel fått in deltagarlistor från resor och då kontaktat de SJF-medlemmar som varit med. Det ryktas att sånt här förekommer bland tidningar som skriver om bland annat motor, mode, och resor men svårigheten är att föra saken i bevis.

-Bland motorjournalister tror jag att gratisresandet minskat efter den debatt som varit.

En journalist som beter sig grovt oetiskt kan uteslutas ur SJF men det förekommer nästan aldrig.

-Inom yrkesetiska nämnden har vi inga sanktionsmöjligheter, vi tror mer på att informera.

Att åka på bjudresor av lyxkaraktär kan vara olagligt.

-Det avgörande är proportionerna mellan arbete och rena nöjen, uppger Madeleine Leijonhufvud, ordförande i Institutet mot mutor.

-Gränsen för vad som räknas som muta är svår att fastslå. Det finns ett rättsfall från Högsta Domstolen, där angav man att en gåva i form av en freestyleapparat värd mellan 200 och 400 kronor var att betrakta som bestickning.

Institutet mot mutor är en hedersdomstol för näringslivet utan straffmöjligheter. Enligt Madeleine Leijonhufvud skulle Institutet inte godkänna en gratisresa utomlands för journalister där man gick på en presskonferens men ägnade resten av tiden åt att titta på fotbollsmatcher.

Fler avsnitt
Fler videos