Gå direkt till textinnehållet

Barn i Afrika namnlösa i svenska tidningar

Barn förekommer på nästan en tredjedel av alla tidningsbilder som rör svenska biståndsinsatser i Afrika. Men i 97 procent av fallen får barnen inga namn. Det visar en rapport från We Effect.

Retriever har på uppdrag av biståndsorganisationen We Effect analyserat 711 tidningsbilder som rör hjälp- och biståndsarbete i Afrika under åren 2011 och 2012. Barn förekom på 228 av bilderna men bara i tre procent av barnens namn anges i bildtexterna.

”FNs barnkonvention föreskriver att alla barn har rätt till ett namn och en identitet. När svenska medier inte namnger afrikanska barn tillgodoses inte dessa rättigheter”, säger Ola Richardsson, kommunikationschef på We Effect i en kommentar.

Även vuxna personer ur lokalbefolkningen förbli namnlösa. 87 procent saknar namn i bildtexterna.

När vita människor förekommer på bild i artiklar som handlar om bistånd är det främst vita biståndsarbetare som porträtteras. 98 procent av de vita männen och 96 procent av de vita kvinnorna har namn i bildtexterna.

När bilder på vita barn används är det främst i samband med skolklassers insamlingar. 67 procent av de vita barnen har namn i bildtexterna.

Bäst på att ange namn på lokalbefolkning som finns med på bild är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet, enligt analysen.

Fler avsnitt
Fler videos