Gå direkt till textinnehållet

”Både plus och minus med domen”

Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf pekar på både problem och förtjänster i dagens dom i målet mot Aron Flam.

Att Aron Flam frias är positivt utifrån att yttrandefriheten givits betydelse när det gäller bokomslaget, menar Olle Wilöf.

– Och det är förstås positivt att beslaget av boken hävdes redan tidigare.

Wilöf välkomnar också att tingsrätten inte ansåg Flams modifierade tiger, med hakkors och Hitlerhälsning, vara ett nytt och självständigt verk.

Annons Annons

– Om det blivit ett nytt verk hade Flam ägt Tigern i ändrad version. 

Däremot anser Olle Wilöf det negativt att regler som ännu inte finns i svensk rätt, nämligen en inskränkning för parodi och travesti, det så kallade parodiundantaget, ändå med domen ansetts finnas i svensk rätt. 

– Och domen kan med fog ifrågasättas när det gäller Flams användning av tigern på sociala medier och på t-shirts, och då i en version utan några som helst ändringar. Att han använt tigern i sociala medier bjuder tingsrätten på, säger Olle Wilöf.

Han menar att man trots domen kan fundera över om Flams tiger verkligen är en tillåten parodi enligt EU-rätten.

– Det rättsfall som finns i EU domstolen, Deckmyn-målet, pekar på att det krävs ganska substantiella ändringar eller tillägg för att det ska vara en parodi eller travesti, menar Wilöf.

Han tycker att domen visar att svensk rätt måste ändras och förtydligas på den punkten.

Kommer domen att stå sig?
– Jag utgår ifrån att domen överklagas eller att Beredskapsmuseet försöker ta målet till EU-domstolen.

Olle Wilöf menar också att lagstiftaren för framtiden bör fundera på nya lagregler för ekonomisk kompensation vid användning av ett verk i situationer där användningen i och för sig är tillåten.

– I det här fallet har ju Aron Flam tjänat en del pengar på användningen av tigern.

Fler avsnitt
Fler videos