Gå direkt till textinnehållet

217 medier vill ta del av redaktionsstöd

Redaktionsstödet på 500 miljoner kronor för allmänna nyhetsmedier söktes av 217 medier. Bland dessa finns en hel del gratistidningar och radiokanaler.

Regeringens nya så kallade redaktionsstöd finns inom me-
diestödsförordningen och kan sökas av alla typer av allmänna nyhetsmedier. För i år har Myndigheten för press, radio och tv fått 500 miljoner kronor att fördela.

När ansökningstiden gick ut kan man konstatera att ett 100-tal dagstidningar, flera gratistidningar, samt såväl radio- som tv-kanaler ansöker om stöd. Det har även kommit in ansökningar från nyhetssajter, bloggar och magasin.

Ungefär 40 av de som sökt är medier som aldrig tidigare har sökt något stöd hos myndigheten.

Annons Annons

På grund av pandemin ställer man i år lägre krav för att uppfylla stödet än vad som kommer att vara fallet redan nästa år. Exempelvis kan radio- och tv-kanaler söka den här gången, även om endast delar av programverksamheten är nyhetsbaserad. Det kommer man inte att kunna göra nästa år.

– Det här året kan man också söka det ordinarie driftsstödet och det här nya redaktionsstödet samtidigt. Från och med nästa år kommer man att behöva välja ett av stöden, säger Georg Lagerberg, enhetschef vid myndigheten.

För de nyhetsmedier som beviljas stöd kommer storleken på detsamma att fastställas utifrån kostnaderna för den redaktionella verksamheten.
 

Fotnot: Beslut om vilka som får stöd­et kommer i början av december.

Fler avsnitt
Fler videos